Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – υποέργο «Συντήρηση τοιχογραφιών, μεταλλικού, ξύλινου και γλυπτού διακόσμου στο διατηρητέο νεοκλασικό κτήριο ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)» του έργου

1.png


Η επισκευή και μετατροπή του κτηρίου (Οικία Μπάρλα) για τη στέγαση τμήματος της βιβλιοθήκης και του αρχείου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, έχει ως στόχο κατ' αρχήν τη διάσωση του κτηρίου με την εξασφάλιση της συμβατότητας της νέας χρήσης με το υπάρχον κτήριο, ώστε η διατήρηση και η αξιοποίηση των αξιόλογων τυπολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του να μην διαταραχθεί. Επί πλέον, ως ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, θα γίνει δέκτης μεγάλου αριθμού επισκεπτών και θα αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν σε επεμβάσεις καθαρισμού, στερέωσης, αισθητικής αποκατάστασης και προστασίας του ζωγραφικού διακόσμου, καθώς και των ξύλινων, μεταλλικών, μαρμάρινων-λίθινων, κεραμικών και μωσαϊκών στοιχείων του διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου.

Ο στόχος του υποέργου είναι η αποκατάσταση του διακόσμου της οικίας, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι οι εργασίες του να συμβάλουν στην αποκατάσταση του χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτηρίου επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο Θησείο, και στην απόδοσή του στο κοινό μέσω της νέας του χρήσης, συντελώντας στη διάσωση ενός κτηρίου με αξιόλογα αρχιτεκτονικά μορφολογικά χαρακτηριστικά καθώς και ενδιαφέροντα ζωγραφικό διάκοσμο, τα οποία το καθιστούν σημαντικό για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα στην περιοχή του Θησείου. Η πλήρης αποκατάσταση του μνημείου θα ενισχύσει την επισκεψιμότητά του, καθιστώντας το αφενός ασφαλές και αφετέρου αναγνωρίσιμο και ελκυστικότερο σε ένα ευρύτερο κοινό με αποτέλεσμα την ανάδειξή του σε σημαντικό πολιτιστικό αξιοθέατο.

Ο προϋπολογισμός για το υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31-12-2023.


Ημερομηνία:

15/05/2018 - 31/12/2022

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Ιωάννης Ματαράγκας, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Ειρήνη Σάβου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Γεώργιος Ιωάννου, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Αικατερίνη Ζωή Φτίκου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου


Κωνσταντίνα Στεφάνου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις