Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – υποέργο «Συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου, των εικόνων, του δαπέδου και των εφυαλωμένων πινακίων του καθολικού της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας Κεχριάς) στη Σκιάθο» της πράξης με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση

1.png


Το καθολικό της Ι.Μ. Παναγίας Κεχριάς ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με πλάγιους χορούς. Ο κεντρικός χώρος καλύπτεται με τρούλο με υψηλό κυλινδρικό τύμπανο που διατρυπάται από δεκατέσσερα μονόλοβα παράθυρα. Στο τύμπανο του τρούλου και στον δυτικό τοίχο είναι εντοιχισμένα εφυαλωμένα πινάκια των εργαστηρίων της Νίκαιας (Iznik). Ο ναός είναι κατάγραφος με αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο, διατεταγμένο σε πέντε ζώνες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο με θεματολόγιο από τον φυτικό κόσμο. Η ίδρυση του καθολικού, όπως και της μονής, ανάγεται στον 17ο αι., ενώ σύμφωνα με γραπτή επιγραφή που υπήρχε πάνω από την είσοδο, το καθολικό ανακαινίσθηκε το 1738 και αγιογραφήθηκε το 1745.

Η Πράξη αφορά σε εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου, των εικόνων, του δαπέδου και των εφυαλωμένων πινακίων του καθολικού, προκειμένου να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική του μορφή και η καλλιτεχνική του αξία.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν σε επεμβάσεις καθαρισμού, στερέωσης, αισθητικής αποκατάστασης και προστασίας του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου, των εικόνων, του δαπέδου και των εφυαλωμένων πινακίων του καθολικού της Μονής.

Ο στόχος του υποέργου είναι η αποκατάσταση του διακόσμου του καθολικού της Μονής, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι οι εργασίες του υποέργου να συμβάλουν στην πλήρη αποκατάσταση του μνημείου και θα ενισχύσουν την επισκεψιμότητά του, καθιστώντας το αφενός ασφαλή και αφετέρου αναγνωρίσιμο και ελκυστικότερο σε ένα ευρύτερο κοινό με αποτέλεσμα την ανάδειξή του σε σημαντικό πολιτιστικό αξιοθέατο.

Ο προϋπολογισμός για το υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 01-07-2023.


Ημερομηνία:

02/11/2020 - 01/07/2023

Τόπος:

  • Σκιάθος, Μαγνησίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Πέτρος Πρόκος, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Μαρία Τσούπρου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Μελίνα Φωτοπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Αικατερίνη Ζωή Φτίκου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις