Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – «Συντήρηση τοιχογραφιών και τέμπλου Ι.Μ. Αγ. Τριάδας Οξυάς Μουζακίου»

ESPA.png


Η Ιερά Μονή Αγ. Τριάδος ιδρύθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα και είναι χτισμένη σε περιοχή ιδιαίτερης ομορφιάς. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών και του τέμπλου της Ιεράς Μονής. Θα εκτελεστούν εργασίες στις τοιχογραφίες, στο τέμπλο και στις εικόνες του. Τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες συντήρησης και αφορούν στο σύνολο της παθολογίας των τοιχογραφιών, του τέμπλου και των εικόνων αναδεικνύοντας το διάκοσμο του μνημείου.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε στερεώσεις, καθαρισμό και αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών, του τέμπλου και των φορητών εικόνων, ενώ στα ξύλινα στοιχεία θα πραγματοποιηθεί επιπροσθέτως απεντόμωση.

Ο στόχος του έργου είναι να παραδοθούν πλήρως συντηρημένος ο τοιχογραφικός και ξυλόγλυπτος διάκοσμος με τις εικόνες που κοσμούν το τέμπλο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες συντήρησης, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι να αποδοθεί το μνημείο στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στους επισκέπτες πλήρως επισκέψιμο και λειτουργικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πράξη ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31-12-2023.

Ημερομηνία:

20/05/2021 - 31/12/2023

Τόπος:

  • Καρδίτσα, Καρδίτσης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Ιωάννης Χάσκαρης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Γεωργία Αγγελοπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις