Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ» του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ»-ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑ

ESPA.png


Οι δράσεις της προτεινόμενης πράξης έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης με κέντρο πάντα τη Λαϊκή Μουσική της Ελλάδας και την προβολή της στη διεθνή κοινότητα. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται: α) με την ανάδειξη του φυσικού – πολιτιστικού πλούτου του μουσείου με τη δημιουργία πλατφόρμας βάσης δεδομένων, η οποία επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρουσίαση της συλλογής στο διαδίκτυο, και β) με την ένταξη του φορέα στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω ψηφιακών εφαρμογών – παραγωγών, οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη τόσο εντός όσο κι εκτός του μουσείου μέσα από τη χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων.

Ειδικότερα το υποέργο της συντήρησης περιλαμβάνει εργασίες προληπτικής συντήρησης 510 μουσικών τεκμηρίων και λειτουργική αποκατάσταση επιλεγμένων μουσικών οργάνων. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες συντήρησης μουσικών οργάνων, ηχητικών και άλλων αντικειμένων (εξαρτήματα κ.λπ), προκειμένου να μπορούν να φωτογραφηθούν και να ψηφιοποιηθούν.

Ο στόχος του υποέργου είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης της συλλογής, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι το υποέργο να συμβάλει στην ψηφιοποίηση και κατ' επέκταση στην καθιέρωση του μουσείου, ως έναν από τους σημαντικούς διαχειριστές και παρόχους ψηφιακού πολιτιστικού, ιστορικού, κοινωνικού, ανθρωπολογικού αποθέματος στο κόσμο, δημιουργώντας ενδιαφέρον επίσκεψης ώστε να ανακαλύψει τους θησαυρούς του στους χρήστες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 100.400,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 30-06-2022.

Ημερομηνία:

01/07/2021 - 30/06/2022

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Μαρία Δελή, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Χριστίνα Σπεράντζα, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​​Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα