Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΡΑΠ ΤΖΑΜΙ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΡΑΠ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Δ

ESPA.png


Το «Αράπ Τζαμί» κτίστηκε πιθανώς από το διοικητή της Δράμας Χιβζή Πασά, γύρω στα 1850-1875 στη θέση παλαιότερου τεμένους, ίσως του 15ου ή του 16ου αιώνα. Χαρακτηριστική είναι η εναλλαγή της χρήσης του κτιρίου κατά περιόδους. Από το 2001 το κτήριο ανήκει στο Δήμο Δράμας ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει ως Χώρο Περιοδικών Εκθέσεων.

Το μνημείο εντάσσεται στα μονόχωρα τρουλαία τεμένη με τριμερές προστώο, έχει διαστάσεις 12,90χ9,20μ. για το κυρίως κτίριο και 3,20χ9,20μ. για το προστώο. Το κυρίως κτίριο περιλαμβάνει το χώρο εισόδου με το υπερώο και τον τετράγωνο χώρο προσευχής. Διώροφη μαρμάρινη πεσσοστοιχία δημιουργεί το όριο μεταξύ του χώρου εισόδου και χώρου προσευχής. Στο κέντρο της νοτιοανατολικής τοιχοποιίας διαμορφώνεται η εσοχή του μιχράμπ. Η στέγαση του χώρου πραγματοποιείται με τρούλο που στηρίζεται στις εξωτερικές τοιχοποιίες και στην πεσσοστοιχία.

Στο εσωτερικό, την πρόσοψη και το προστώο διατηρείται ζωγραφικός διάκοσμος ο οποίος εκτελέστηκε σε δυο χρονικές περιόδους, η πρώτη με την κατασκευή του και η δεύτερη πιθανόν με την αλλαγή χρήσεων του κτιρίου μετά το 1913. Η ζωγραφική φάση που κυριαρχεί σήμερα στο τέμενος είναι η αρχική, αφού λόγω φθοράς ο νεότερος διάκοσμος εντοπίζεται σε περιορισμένη έκταση. Το τέμενος διαθέτει επίσης μαρμάρινα, μεταλλικά και κεραμικά στοιχεία τα οποία επίσης πρόκειται να συντηρηθούν.

Ο στόχος του υποέργου είναι η αποκατάσταση και απόδοση του τεμένους πλήρως αποκαταστημένο και λειτουργικό στο κοινό, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι η αναβάθμιση της περιοχής της Δράμας και η απόδοση στο κοινό ενός κτηρίου της οθωμανικής περιόδου που ανταποκρίνεται στις αξίες του ως ιστορικού μνημείου, αποτελώντας πόλο έλξης των επισκεπτών-τουριστών. Επιπλέον, με την υλοποίηση του έργου θα προβληθούν η ιστορία του μνημείου, καθώς και για τις εργασίες που θα έχουν πραγματοποιηθεί σ' αυτό.

Συγκεκριμένα οι εργασίες συντήρησης χωρίζονται σε δύο φάσεις και αφορούν σε σωστικές εργασίες συντήρησης και προστασίας του συνόλου διακόσμου, ενώ θα γίνουν στερεώσεις και συμπληρώσεις του υποστρώματος και της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών, καθώς και ρωγμών των λίθινων στοιχείων, καθαρισμός και αισθητική αποκατάσταση της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών, του ξυλόγλυπτου τέμπλου και του λίθινου, μεταλλικού και κεραμικού διακόσμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πράξη ανέρχεται στο ποσό των 469.300,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15-09-2021.

Ημερομηνία:

15/07/2019 - 15/09/2021

Τόπος:

  • Δράμα, Δράμας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Ιωάννα Παπαϊωάννου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Χαρά Σακελλάρη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις