Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – υποέργο «Συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, στο Αχίλλειο» του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ “ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ” ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)»

ESPA.png


Η Πράξη «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα» έχει ως σκοπό την αξιοποίηση και βελτίωση της ελκυστικότητας του συγκροτήματος του Αχιλλείου ως τουριστικού προορισμού καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, η Πράξη αναμένεται να συμβάλει στον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα της μικρο-επιχειρηματικότητας. Η Πράξη διαχωρίζεται σε δύο (2) φάσεις υλοποίησης. Η Α' Φάση υλοποιήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Η Β΄ Φάση που θα υλοποιηθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του Ανακτόρου του Συγκροτήματος, εργασίες στον αύλειο χώρο, εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο των Στρατώνων, το κτίριο του Θυρωρείου και το κτίριο του Βαρόνου, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε και τις άδειες που εκδόθηκαν κατά την Α' Φάση της Πράξης, συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, δημιουργία μουσειακών κατασκευών, σχεδιασμό και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών, εκθεσιακό φωτισμό, παραγωγή εποπτικού υλικού και εφαρμογή της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης της έκθεσης του Ανακτόρου Αχίλλειο στην Κέρκυρα.

Οι εργασίες του υποέργου που εκτελεί η ΔΣΑΝΜ, αφορούν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο σύνολο του ζωγραφικού διακόσμου του ανακτόρου, στα λίθινα και μεταλλικά στοιχεία, καθώς και στα αγάλματα που κοσμούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, πλήθος αντικειμένων που αποτελούν εκθέματα του μουσείου θα συντηρηθούν και θα αποκατασταθούν.

Ο στόχος του υποέργου είναι η συντήρηση του τοιχογραφικού, γλυπτού και μεταλλικού διακόσμου, καθώς και η συντήρηση κινητών αντικειμένων. Το αποτέλεσμα του υποέργου θα είναι να παραδοθεί στο κοινό πλήρως συντηρημένος ο διάκοσμος του Ανακτόρου του Αχίλλειου, καθώς και εκθέματα που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Μουσείου, ώστε να γίνει ο χώρος ελκυστικότερος και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 1.940.680,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31-12-2022.

Ημερομηνία:

11/05/2020 - 31/12/2022

Τόπος:

  • Κέρκυρα, Κέρκυρας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Ιωάννης Ματαράγκας, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Ιωάννης Χάσκαρης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνος έργου

Τατιάνα Κουσουλού, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Χριστίνα Σπεράντζα, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Μελίνα Φωτοπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Ελευθερία Κυρκιλή, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Ιωάννα Παπαϊωάννου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Δέσποινα Παπαϊωάννου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου


Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​​Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις