Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 –υποέργο «Εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτου διακόσμου Ι. Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας» της πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση Ι. Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας και αναδιαμόρφωση της κλίμακας καθ

1.png

Τα δίδυμα ασκηταριά του Αγ. Νικολάου και της Ανάληψης στη θέση «Παλαιομονάστηρο» Βαλτεσινίκου αποτελούν την Ι.Μ. του Αγ. Νικολάου, η οποία είναι κτισμένη σε φυσική βραχώδη κοιλότητα. Η μία της πλευρά οριοθετείται από τοίχο ύψους 7,90 μ. με πολεμίστρες, ενώ οι άλλες της πλευρές διαμορφώνονται από το ανάγλυφο του βράχου. Ο ψηλός λίθινος τοίχος ορίζει έναν κεντρικό χώρο που λειτουργεί ως προθάλαμος. Εσωτερικά διαμορφώνονται επιμέρους μικρότεροι χώροι. Νότια του κεντρικού χώρου έχει κατασκευαστεί θολωτή κατασκευή. Στην κατώτερη στάθμη στεγάζεται ο ναΐσκος του Αγ. Νικολάου, ενώ στη δεύτερη στάθμη βρίσκεται το εκκλησάκι της Αναλήψεως.
Ο ναΐσκος του Αγ. Νικολάου έχει εσωτερικές διαστάσεις 3,15 Χ 2,95 μ. Φέρει ξύλινο τέμπλο και τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1570, οι οποίες σώζονται αποσπασματικά. Με κλίμακα στην παρειά του βράχου πραγματοποιείται η πρόσβαση στο σπήλαιο της Ανάληψης, στη δεύτερη στάθμη. Το ασκητήριο αυτό έχει εσωτερικές διαστάσεις 2,60 Χ 4,50 μ. και στο κέντρο του θόλου σε ένα βραχώδες κοίλωμα (με διάμετρο 1 μ. περίπου) έχει κατασκευαστεί τρούλος. Τα τοιχώματά του διατηρούν τοιχογραφικό διάκοσμο ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα.
Στον τοιχογραφικό διάκοσμο των δύο ναών παρατηρείται μερική ή ολική απώλεια επιχρίσματος σε σημαντικής έκτασης περιοχές, αποκόλληση του επιχρίσματος από το λίθινο υπόστρωμα, απώλεια ή αποκόλληση του χρωματικού στρώματος, αποσάθρωση του επιχρίσματος και του χρωματικού στρώματος, σχηματισμοί αλάτων και επικαθήσεις αιθάλης, σκόνης και άλλων ρύπων. Στον ξύλινο διάκοσμο του Ναού της Ανάληψης σημειώνεται προσβολή από ξυλοφάγα έντομα, απώλεια του χρωματικού στρώματος και της προετοιμασίας σε μεγάλα τμήματα του τέμπλου, αποκόλληση του χρωματικού στρώματος και της προετοιμασίας, αλλοίωση του φορέα από καύση, ρωγμές και μετατόπιση ξύλινων τμημάτων.
Ο στόχος του υποέργου είναι η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών και συγκεκριμένα το αποτέλεσμα θα είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του διακόσμου της Μονής προκειμένου να αποδοθούν στο κοινό που επισκέπτεται τα δίδυμα ασκηταριά του Αγ. Νικολάου και της Ανάληψης στη θέση «Παλαιομονάστηρο» Βαλτεσινίκου, ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητα τους ως προορισμό.
Συγκεκριμένα οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου περιλαμβάνουν στερεώσεις, εργασίες απομάκρυνσης παλαιότερων επεμβάσεων και συγκρατήσεις του υποστρώματος, καθώς και εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αισθητικής αποκατάστασης της ζωγραφικής επιφάνειας. Στον ξύλινο διάκοσμο θα πραγματοποιηθεί αρχικά απεντόμωση, και θα ακολουθήσουν εργασίες στερέωσης, συγκόλλησης, καθαρισμού, αισθητικής αποκατάστασης και τέλος προστασίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πράξη ανέρχεται στο ποσό των 228.800,00€ με 100% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 11-11-2022.

Ημερομηνία:

11/01/2021 - 11/11/2022

Τόπος:

  • Δημητσάνα, Αρκαδίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​​​Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ

Παναγιώτης Κωσταλούπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ

Μελίνα Φωτοπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-υπεύθυνη έργου

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τηλ. 2103215548, email: dsa@culture.gr

Έτος:

2021

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις