Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 Νησίδα Μουσείων Κάστρο Χώρας Νάξου

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη μετατροπή του Κάστρου Χώρας Νάξου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1207, σε
ανοιχτό μουσείο. Όλα τα σημαντικά κατάλοιπα του μεσαιωνικού συγκροτήματος (κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου, Πύργος Γλέζου ή Crispi, και κτίριο Αεροπορίας) θα σημανθούν κατάλληλα και θα διασυνδεθούν νοηματικά και χωροταξικά με ενημερωτικές πινακίδες, με σημάνσεις διαδρομών και με δημιουργία σχετικής ψηφιακής εφαρμογής ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές. Βασικά σημεία του ανοιχτού μουσείου αποτελούν τα τρία μουσειακά κελύφη.

Στα τρία μεσαιωνικά κτίρια και στο άμεσο περιβάλλον τους, θα υλοποιηθούν εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών τους. 

Τέλος, οργανώνεται σε αυτά εξ αρχής μια ενιαία μόνιμη έκθεση με τον χαρακτήρα Θεματικού Μουσείου για τον πολιτισμό της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων διαχρονικά. Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση υποδομών και αποκατάσταση στα μνημειακά κελύφη της νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου - Δημιουργία της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

(α) Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου: Επισκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευή κιγκλιδωμάτων, καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων – αρμολογήματα, μόνωση δώματος, εξωτερικοί-εσωτερικοί χρωματισμοί, αδιαβροχοποίηση στις εμφανείς λιθοδομές, ανακατασκευή χώρων υγιεινής κοινού, επισκευή ξύλινων δαπέδων μεσοπατωμάτων και συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων, κατασκευή στεγάστρου ακάλυπτου χώρου.

(β) Πύργος Γλέζου: Αποχωματώσεις σε υπαίθριους και υπόγειους χώρους, εξωτερικά και εσωτερικά αρμολογήματα, συντήρηση ή/και αντικατάσταση κουφωμάτων, συντήρηση ξύλινων και από οπλισμένο σκυρόδεμα οροφών, εσωτερικά επιχρίσματα, χρωματισμοί, κατασκευή χώρων υγιεινής. 

(γ) Κτήριο της Αεροπορίας: Αποχωματώσεις σε υπαίθριους και ισόγειους χώρους, απομάκρυνση φερτών οικοδομικών υλικών, καθαιρέσεις υπό κατάρρευση τμημάτων, εργασίες στατικής ενίσχυσης, αντικατάσταση-συντήρηση ξύλινων δαπέδων, ανακτίσεις λιθοδομών και συμπληρώσεις, αρμολογήματα, κατασκευή νέων τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή, ανακατασκευή δωμάτων, κατασκευή νέων κουφωμάτων, διαμόρφωση δαπέδων ισογείου μετά από τεκμηρίωση, επιχρίσματα, χρωματισμοί, προμήθεια ειδών εξοπλισμού, κατασκευή στεγάστρου στον χώρο του εργαστηρίου συντήρησης.

Πρόσθετα, στο υποέργο 1 περιλαμβάνονται και τα εξής: εκπόνηση Μουσειολογικής- Μουσειογραφικής μελέτης και μελέτης φωτισμού, οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, εργασίες τεκμηρίωσης, συντήρηση αντικειμένων, διαμόρφωση και εξοπλισμός μουσειακών αποθηκευτικών χώρων, ειδικές κατασκευές στήριξης μουσειακών εκθεμάτων, ειδικού τύπου ελαφριές κατασκευές διαμόρφωσης εκθεσιακών χώρων, διαμόρφωση λοιπών χώρων (εκδοτηρίου, πωλητηρίου, αναψυκτηρίου), διαμόρφωση εργαστηρίων συντήρησης και ερευνητικού κέντρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό, προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την ανάρτηση ογκωδών και άλλων εκθεμάτων, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, παραγωγή εποπτικού υλικού, έκδοση Οδηγού, φυλλαδίων πληροφόρησης κοινού και σε γραφή Braille, παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων, ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές, δημιουργία ιστοσελίδας και ντοκιμαντέρ.

Προμήθεια και εγκατάσταση Μουσειακών προθηκών στο θεματικό διαχρονικό Μουσείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Προμήθεια προθηκών.

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμειο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50 % από Εθνικούς Πόρους. 

Συνδρομή ΕΤΠΑ: 2.316.258,77 € 

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

27/09/2017 - 31/12/2023

Τόπος:

  • Κυκλάδες, Κυκλάδων
  • Νάξος, Κυκλάδων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: 

Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης, Αρχαιολόγος - Διευθυντής ΕΦΑ Κυκλάδων  – διεύθυνση έργου

Χρυσάνθη Σακελλάκου, Αρχαιολόγος - υπεύθυνη έργου

Δρ. Μαυροειδής Μαυροειδόπουλος, Αρχαιολόγος

Ειρήνη Λεγάκη, Αρχαιολόγος

​Ελένη Γεωργούλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΔΠΜΣ Προστασία ιστορικών μνημείων & συνόλων ΕΜΠ)

Ιωάννης Σταϊκόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Νικόλαος Βίττης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ετικέτες:

Έτος:

2017

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις