Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 Νησίδα Μουσείων Κάστρο Χώρας Νάξου

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη μετατροπή του Κάστρου Χώρας Νάξου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1207, σε ανοιχτό μουσείο. Όλα τα σημαντικά κατάλοιπα του μεσαιωνικού συγκροτήματος (κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου, Πύργος Γλέζου ή Crispi, και κτίριο Αεροπορίας) θα σημανθούν κατάλληλα και θα διασυνδεθούν νοηματικά και χωροταξικά με ενημερωτικές πινακίδες, με σημάνσεις διαδρομών και με δημιουργία σχετικής ψηφιακής εφαρμογής ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές. Βασικά σημεία του ανοιχτού μουσείου αποτελούν τα τρία μουσειακά κελύφη.
Στα τρία μεσαιωνικά κτίρια και στο άμεσο περιβάλλον τους, θα υλοποιηθούν εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών τους.
Τέλος, οργανώνεται σε αυτά εξ αρχής μια ενιαία μόνιμη έκθεση με τον χαρακτήρα Θεματικού Μουσείου για τον πολιτισμό της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων διαχρονικά. Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1ο Υποέργο: Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση υποδομών και αποκατάσταση στα μνημειακά κελύφη της νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου - Δημιουργία της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:
(α) Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου: Επισκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, επισκευή κιγκλιδωμάτων, καθαιρέσεις εσωτερικών – εξωτερικών επιχρισμάτων – αρμολογήματα, μόνωση δώματος, εξωτερικοί-εσωτερικοί χρωματισμοί, αδιαβροχοποίηση στις εμφανείς λιθοδομές, ανακατασκευή χώρων υγιεινής κοινού, επισκευή ξύλινων δαπέδων μεσοπατωμάτων και συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων διαμόρφωση αιθρίου με διαφώτιστο στέγαστρο και υαλοπίνακες, διαμόρφωση δεύτερης εισόδου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
(β) Πύργος Γλέζου: Αποχωματώσεις σε υπαίθριους και υπόγειους χώρους, εξωτερικά και εσωτερικά αρμολογήματα, συντήρηση ξύλινων και από οπλισμένο σκυρόδεμα οροφών, δαπεδοστρώσεις, εσωτερικά επιχρίσματα, χρωματισμοί, κατασκευή χώρων υγιεινής.
(γ) Κτήριο της Αεροπορίας: Αποχωματώσεις σε υπαίθριους και ισόγειους χώρους, απομάκρυνση φερτών οικοδομικών υλικών, καθαιρέσεις υπό κατάρρευση τμημάτων, καθαιρέσεις παλαιών επιχρισμάτων, εργασίες στατικής ενίσχυσης, αντικατάσταση- συντήρηση ξύλινων δαπέδων, ανακτίσεις λιθοδομών και συμπληρώσεις, αρμολογήματα, εφαρμογή νέων επιχρισμάτων στις εσωτερικές όψεις, κατασκευή νέων τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή, ανακατασκευή δωμάτων, διαμόρφωση δαπέδων ισογείου μετά από τεκμηρίωση, χρωματισμοί, προμήθεια ειδών εξοπλισμού.
Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται: εκπόνηση Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής προμελέτης, επικαιροποίηση αποτύπωσης εκθεσιακών χώρων μετά τις εργασίες, μελέτης φωτισμού έκθεσης, οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, εργασίες τεκμηρίωσης, συντήρηση αντικειμένων, διαμόρφωση και εξοπλισμός μουσειακών αποθηκευτικών χώρων, διαμόρφωση λοιπών χώρων (εκδοτηρίου, πωλητηρίου, αναψυκτηρίου), διαμόρφωση ερευνητικού κέντρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παραγωγή εποπτικού υλικού, έκδοση Οδηγού, φυλλαδίων πληροφόρησης κοινού και σε γραφή Braille, παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων για τα κτήρια της νησίδας και πινακίδων σήμανσης στον χώρο του Κάστρου, ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές, δημιουργία ιστοσελίδας και ντοκιμαντέρ.
2ο Υποέργο: Προμήθεια και εγκατάσταση Μουσειακών προθηκών στη Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Ναξου.
3ο Υποέργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου.
4ο Υποέργο: Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα κτήρια της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου.
5ο Υποέργο: Προμήθεια υλικών επίχρισης επιφανειών και εφαρμογή τους στο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου και στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου Αεροπορίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
Συνδρομή ΕΤΠΑ: 6.265.721.25 €

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

27/09/2017 - 31/12/2023

Τόπος:

  • Κυκλάδες, Κυκλάδων
  • Νάξος, Κυκλάδων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: 

Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης, Αρχαιολόγος - Διευθυντής ΕΦΑ Κυκλάδων  – διεύθυνση έργου

Χρυσάνθη Σακελλάκου, Αρχαιολόγος - υπεύθυνη έργου

Δρ. Μαυροειδής Μαυροειδόπουλος, Αρχαιολόγος

Ειρήνη Λεγάκη, Αρχαιολόγος

​Ελένη Γεωργούλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΔΠΜΣ Προστασία ιστορικών μνημείων & συνόλων ΕΜΠ)

Ιωάννης Σταϊκόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Νικόλαος Βίττης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ετικέτες:

Έτος:

2017

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις