Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΕΣΠΑ 2014-2020 – Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στο νησί της Κύθνου, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας αρκετά χρόνια, καθώς, παρά τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματά του και τη θέση του σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολικής Μεσογείου, το νησί στερείται ενός μουσειακού χώρου που θα προστατέψει και θα αναδείξει την ιστορία του και την πολιτιστική του ταυτότητα, και για το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Κύθνου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το νεοκλασικό κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου, σε κεντρικό σημείο στην Χώρα.

Το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 430,77 τετραγωνικά μέρα, σε δύο επίπεδα με υψομετρική διαφορά 3 μέτρα μεταξύ τους, και περιλαμβάνει το κυρίως κτίριο εμβαδού 117,23 τετρ. μέτρα, αυλή με βοηθητικά κτίσματα εμβαδού 16,60 τετρ. μέτρα (αποθήκη και χώροι υγιεινής), καθώς και υπόγειο εμβαδού 44,51 τ. μ. Μετά την υλοποίηση του έργου στην οποία περιλαμβάνεται και επέκταση που προβλέπεται στην μελέτη, η συνολική επιφάνεια του Μουσείου θα ανέρχεται σε 172,23 τ.μ. ισόγειων χώρων όπου, πλην άλλων, θα φιλοξενείται η αρχαιολογική έκθεση, και 152,43 τ.μ. υπογείων χώρων (συνολικά 324,66 τ.μ.).

Στο πλαίσιο της μετατροπής του παλαιού νεοκλασικού κτηρίου σε Αρχαιολογικό Μουσείο προβλέπονται εργασίες (α) καθαιρέσεων παλαιών επιχρισμάτων, ξύλινου μεσοπατώματος και οροφής, κουφωμάτων κτλ., (β) επισκευής κεραμοσκεπούς στέγης, (γ) αρμολογημάτων/ενίσχυσης τοιχοποιίας, (δ) εφαρμογής νέων επιχρισμάτων, (ε) χρωματισμών του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, (στ) επισκευής της μαρμάρινης σκάλας εισόδου, (ζ) αντικατάστασης ξύλινων κουφωμάτων, (η) ανακατασκευής ξύλινου δαπέδου και οροφών, (θ) τοποθέτησης σιδηρών κιγκλιδωμάτων σε όλα τα παράθυρα για λόγους ασφαλείας, (ι) εκπόνησης Η/Μ μελετών (ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, κλιματισμού, συστήματος ασφαλείας, πυρόσβεσης κλπ) και στατικών μελετών, (ια) κατασκευής επέκτασης στον αύλειο χώρο, (ιβ) διαμόρφωσης/διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων, (ιγ) κατασκευής ανελκυστήρα και ράμπας ΑμεΑ, (ιδ) διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την έκθεση των γλυπτών και των αρχιτεκτονικών μελών, και (ιε) σύνδεσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Πρόσθετα, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακών προθηκών για τη μόνιμη έκθεση της αρχαιολογικής συλλογής, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπονται επίσης και εργασίες (i) εκπόνησης Μουσειογραφικής μελέτης και σύνταξης τευχών προδιαγραφών των προθηκών και των ειδικών κατασκευών, (ii) εκπόνηση μελέτης και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού για τα αντικείμενα εντός και εκτός προθηκών, (iii) αρχαιολογικής τεκμηρίωση, (iv) συντήρησης των προς έκθεση αρχαίων αντικειμένων (κεραμικά, μεταλλικά αντικείμενα, γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, κλπ), (v) διαμορφώσεων και εξοπλισμού εκθεσιακού χώρου, χώρων υγιεινής και γραφείου διοίκησης, αποθηκών και εργαστηρίου συντήρησης, (vi) παραγωγής εποπτικού υλικού (λεζάντες, επιτοίχια κείμενα, οπτικοακουστικές προβολές, ψηφιακές εφαρμογές, πινακίδες Braille κλπ), (vii) κατάρτισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Πληροφοριακού/ενημερωτικού υλικού σε έντυπη μορφή (Οδηγός και φυλλάδιο Μουσείου, ενημερωτικά φυλλάδια Βraille), και (viii) μεταφοράς αρχαιοτήτων.

Η υλοποίηση του έργου ίδρυσης Αρχαιολογικού Μουσείου στο νησί της Κύθνου, έχει ως στόχο αφενός τη προστασία και προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς και αφετέρου τη σημασία δημιουργίας ενός τοπικού μουσείου, που θα λειτουργήσει διττά ως πόλος έλξης επισκεπτών, αλλά και ως ενεργός και δραστήριος πολιτιστικός - κοινωνικός φορέας, που αντλεί από την τοπική κοινωνία και προσφέρει σε αυτήν. Η ίδρυση του Μουσείου θα συμβάλει στην προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων του νησιού, το οποίο κατέχει μία ιδιαίτερη πολιτισμική και ιστορική ταυτότητα, και παράλληλα θα αποτελέσει μοχλό ζύμωσης, επικοινωνίας και εξέλιξης του κοινωνικού συνόλου, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και εκδηλώσεων για όλες τις ομάδες της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, το Μουσείο θα τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία που συναντώνται στο νησί της Κύθνου, και θα δώσει στο νησί ένα άκρως ανταγωνιστικό πολιτιστικό τουριστικό προϊόν, με ποικίλα οικονομικά οφέλη.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 537.861,50 €​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/09/2016 - 30/06/2022

Τόπος:

  • Κύθνος, Κυκλάδων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​​Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης, Αρχαιολόγος - Διευθυντής ΕΦΑ Κυκλάδων

Ιωάννης Μητσούλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θεοδώρα Παπαγγελοπούλου, Αρχαιολόγος

Δρ Μαρία Σιγάλα, Αρχαιολόγος

Μιχάλης Χαλκουτσάκης, Μηχανικός ΤΕ

Ιωάννης Σταϊκόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ετικέτες:

Έτος:

2020

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις