Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης για δράσεις και πολιτισμικά προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων - 2019

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει για πρώτη φορά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, για υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης για δράσεις και πολιτισμικά προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του 2019.

Η δεύτερη αυτή θεματική πρόσκληση, μαζί με τον «Πολιτισμό για Παιδιά και Νέους», υπηρετούν έναν από τους στρατηγικούς στόχους του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να αναπτυχθούν δράσεις και πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι όσοι και όσες υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς για λόγους φτώχειας, φύλου, φυλής, αναπηρίας, γλώσσας, θρησκείας, μετανάστευσης, κ.λπ..

Στη νέα πραγματικότητα των πολλαπλών πολιτισμικών διακρίσεων και ανισοτήτων που προέκυψε στα χρόνια της κρίσης, η Πολιτεία και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν μπορεί να μεριμνά μόνο για την πρόσβαση στον πολιτισμό αλλά οφείλει να προωθεί τη «συμμετοχικότητα» και να στοχεύει στην κοινωνική συνοχή.

«Η πολιτισμική διάσταση των διακρίσεων και των ανισοτήτων τις κάνει ακόμη πιο σκληρές και προσβλητικές για όσους τις αντιμετωπίζουν. Να υπάρχουμε όχι παράλληλα αλλά από κοινού, να υπάρχουμε μαζί», ήταν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνης Ζορμπά για τη Διεθνή Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων, και σ' αυτή την κατεύθυνση ανήκει η νέα πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΑ: Να γίνει πράξη όχι μόνο η πρόσβαση αλλά κυρίως η συμμετοχή μέσα από κοινές δράσεις. Να δοθεί η δυνατότητα σε ομάδες που είναι διαφορετικές να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να αναδειχθεί η βιοποικιλότητα και η πολυχρωμία του καθημερινού πολιτισμικού τοπίου, να διευκολυνθεί η κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων και παράλληλα να λειτουργήσει ως αντίδοτο σε φαινόμενα κάθε είδους ρατσισμού, παλιού και νέου, που πλήττουν το κοινωνικό σώμα.

Με δυο λόγια, να αναδείξει τον πολιτισμό σε ένα ισχυρό όπλο κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων που ενώνει διαφορετικά βιώματα, κουλτούρες και καθημερινές συμπεριφορές, προς όφελος της πολιτισμικής δημοκρατίας που στηρίζει ουσιαστικά την πολιτική δημοκρατία και της δίνει νόημα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Η Μυρσίνη Ζορμπά δήλωσε: «Τα νέα προγράμματα του υπουργείου Πολιτισμού καλούν τις ανεξάρτητες ομάδες δημιουργών και τους φορείς που παρεμβαίνουν  στο κοινωνικο-πολιτισμικό πεδίο των διακρίσεων και του αποκλεισμού να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που διαθέτουν και κυρίως τις τέχνες και τη φαντασία τους για να δείξουν τι πλούτος κρύβεται και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το όφελος για την κοινωνία μας από τη συμμετοχή όλων και την συμπερίληψη. Ο συνδυασμός των τεχνών και οι διακαλλιτεχνικές συνέργειες και η δημιουργικότητα των καλλιτεχνών μπορούν να αξιοποιηθούν για να καταπολεμήσουμε πρακτικά όλοι μαζί τα φαινόμενα που μαστίζουν την κοινωνία μας και πλήττουν τη δημοκρατία

Το ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο της οικονομικής και ηθικής στήριξης των φορέων που θα δημιουργήσουν πολιτιστικά προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, ανακοινώνει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων επιχορήγησης

Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς)  πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων  http://drasis.culture.gr/   

Ημερομηνίες υποβολής: Από 29 Μαρτίου μέχρι 12 Μαΐου 2019

Διευκρινίσεις:

* Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος. Δεσμεύεται επίσης να υλοποιήσει  την προγραμματιζόμενη δράση, ανεξάρτητα από το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει.

* Η παρούσα πρόσκληση δεν απευθύνεται σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς.

Προτεραιότητες:

Τα αιτήματα θα αξιολογηθούν με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στους στρατηγικούς στόχους του ΥΠΠΟ, όπως: η ενίσχυση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, η ανάδειξη παντός είδους παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και όλων όσων διατρέχουν κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης λόγω φτώχειας, ανεργίας, καταγωγής, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ., 

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Το ΥΠΠΟΑ θα συνεκτιμήσει μια σειρά από παραμέτρους, όπως το επεξεργασμένο σκεπτικό, το πολιτισμικό, δημιουργικό και καλλιτεχνικό όραμα, την στόχευση να συμμετέχουν στον πολιτισμό οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με κατάλληλη σύγχρονη θεματική και μέθοδο, τις δράσεις στην περιφέρεια, σε παραμεθόριες περιοχές και νησιωτικά συμπλέγματα, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, την αναφορά σε σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, κ.λπ.

 Σε οργανώσεις περιοδικού χαρακτήρα (φεστιβάλ, μπιενάλε, κ.ά.) θα συνεκτιμηθεί η συμβολή τους στην τοπική παραγωγική και οικονομική αναζωογόνηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ο βαθμός ένταξης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των τοπικών αρχών, καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης με την τουριστική ανάπτυξη.

Διαδικασία

1. Η αξιολόγηση των αιτημάτων και η σχετική γνωμοδότηση θα γίνει μέχρι τις 3 Ιουνίου 2019 από 5μελή Ομάδα Εργασίας που θα αποτελείται από τέσσερις προσωπικότητες του χώρου και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.

2. Οι φορείς που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019, προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε διάστημα 15 ημερών.

3. Οι φορείς που έχουν λάβει επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ κατά την τελευταία τριετία, για να εξεταστεί το νέο τους αίτημα θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων http://drasis.culture.gr/  

4. Οι φορείς που θα λάβουν επιχορήγηση υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της δράσης να καταθέσουν, το αργότερο εντός τριμήνου, Απολογιστικά Στοιχεία, ως προαπαιτούμενο κριτήριο για μελλοντικά αιτήματα.

Ανάλογη διαδικασία θα ισχύσει και για τα αιτήματα παροχής Αιγίδας.

Ημερομηνία:

29/03/2019 - 12/05/2019

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Θέατρο, Μουσική, Χορός, Κινηματογράφος, Γράμματα Βιβλίο, Εικαστικές Τέχνες

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή αιτημάτων επιχορηγήσεων και αιγίδων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αντιμετώπισαν προβλήματα εξοικείωσης με την τεχνολογική εφαρμογή του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (εγγραφή - υποβολή αιτημάτων) ή με την σύνταξη και συλλογή της αιτούμενης από το ΥΠΠΟΑ τεκμηρίωσης,  εισέρχεται σε δεύτερη (και τελική) φάση από 1 έως 12/5/2019. Το σύνολο των αιτημάτων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων θα πρέπει να ολοκληρωθεί στη φάση αυτή. Οι εγγραφές σε αυτό θα συνεχίζονται χωρίς χρονικό περιορισμό.


Οποιοσδήποτε έλεγχος από την Υπηρεσία, των υποβαλλόμενων στοιχείων προς το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων δεν εμποδίζει την υποβολή αιτήματος αιγίδας ή επιχορήγησης. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Δεν χρειάζεται οι φορείς να περιμένουν τον έλεγχο και τα αποτελέσματά του.

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις