Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Πολιτισμός για όλους: Μουσεία και μνημεία χωρίς αποκλεισμούς» - Τοποθέτηση υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνης Ζορμπά

Τοποθέτηση της υπουργού Πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά στη Διεπιστημονική Διημερίδα, με τίτλο «Πολιτισμός για όλους: Μουσεία και μνημεία χωρίς αποκλεισμούς», που διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. (29-30 Νοεμβρίου 2018). 

«Τα μουσεία τείνουν σήμερα να παίξουν ένα νέο ρόλο, προσβλέποντας σε πολιτικές και στρατηγικές συμπερίληψης ενός πληθυντικού κοινού, που περιλαμβάνει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Πολιτισμός χωρίς αποκλεισμούς, με ανοικτή πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά σε ευπαθείς και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, και ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στη συνδιαμόρφωση της πολιτισμικής πολιτικής. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Διεπιστημονική Διημερίδα, με τίτλο «Πολιτισμός για όλους: Μουσεία και μνημεία χωρίς αποκλεισμούς», που διοργανώνει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. στις 29-30 Νοεμβρίου 2018.    

Η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, στην τοποθέτησή της πριν την έναρξη των ομιλιών της δεύτερης μέρας (Παρασκευή 30 Νοεμβρίου)–, επισημαίνει ότι τα μουσεία συνιστούν πλέον «φορείς που συμβάλουν στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην προαγωγή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης». 

Όπως συμπληρώνει η υπουργός, η αύξηση των επισκεπτών, κυρίως από τη δεξαμενή εκείνων των ομάδων που δεν είναι εξοικειωμένες με την κουλτούρα του μουσείου, είναι αποδεκτή, αλλά όχι μοναδική συνθήκη για την άρση των αποκλεισμών και των κοινωνικών ανισοτήτων. «Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των ομάδων αυτών και κυρίως η εμπέδωση του συνανήκειν» μέσω της πρόσβασής του στο μουσειακό περιβάλλον είναι, σύμφωνα με την υπουργό, παράγοντες καθοριστικοί για τη διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας.

Βασικός στόχος της Διημερίδας είναι η δημοσιοποίηση στους ειδικούς επιστήμονες αλλά και στο ευρύ κοινό των αποτελεσμάτων των ποικίλων επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες σχεδιάστηκαν τα τελευταία χρόνια από τα Μουσεία και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, με σκοπό να απευθυνθούν σε κοινωνικά αποκλεισμένες κατηγορίες. Ως συνεπακόλουθο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Διημερίδας βρίσκονται οι ΑμΕΑ, οι πρόσφυγες, οι οικονομικοί μετανάστες, οι κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης, οι ψυχικά ασθενείς, τα τοξικοεξαρτημένα άτομα κ.α., που λόγω των κοινωνικών, γνωστικών, ψυχολογικών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων τους βρίσκονται συνήθως έξω από τις πολιτικές διαχείρισης και «ανάγνωσης» του πολιτιστικού αγαθού. Παράλληλα, στόχος της Διημερίδας είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για την ανάπτυξη συστηματικών πρωτοβουλιών που θα απευθύνονται στις ομάδες κοινού με το στίγμα του κοινωνικού αποκλεισμού, επιδιώκοντας τη μείωση του καταλυτικού αισθήματος απομόνωσης που αυτές βιώνουν.

Η διημερίδα φιλοξενείται στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (Αγίων Ασωμάτων και Ψαρομηλίγκου 33, στο Θησείο), και είναι ανοικτή στο κοινό.

Να σημειωθεί, τέλος,  ότι στο πλαίσιο της πολιτιστικής-επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου απέναντι σε ομάδες κοινού που φέρουν το στίγμα του κοινωνικού αποκλεισμού, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων διοργάνωσε στις 28 Νοεμβρίου σεμινάριο με στόχο α) να γνωρίσει στους συμμετέχοντες τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές σχεδιασμού αρχαιολογικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που θα απευθύνονται σε κρατουμένους φυλακών από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία της επικράτειας, και β) να θέσει τις βάσεις μιας πιο συστηματικής εκπαιδευτικής πολιτικής των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, οι οποίες λόγω των κοινωνικών, γνωστικών και ψυχολογικών ιδιαιτεροτήτων τους βρίσκονται συνήθως έξω από τις πολιτικές διαχείρισης του πολιτιστικού αγαθού, ενώ προσεγγίζονται σπάνια από τους πολιτιστικούς φορείς.

Επισυνάπτεται η τοποθέτηση της Υπουργού και η αφίσα της Διημερίδας.

Ημερομηνία:

29/11/2018 - 30/11/2018

Ώρα Έναρξης:

9:00

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​ Εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις