Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εργασίες συντήρησεις στον ναό της Αγίας Παρασκευής Κολχικού.

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής Κολχικού[1], ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της τρίλιτης ξυλόστεγης βασιλικής του 19ου αι. (Εικ. 1-2), η οποία σύμφωνα με χρονολογία που διατηρείται στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου του ανακαινίστηκε εκ βάθρων το 1834. Είναι χαρακτηρισμένος ως κτίριο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/1962/51/03-02-1993, ΦΕΚ 131/Β/05-03-1993). Εσωτερικά, στον ανατολικό τοίχο και στην κόγχη του ιερού διατηρούνται μεγάλα τμήματα ζωγραφικού διακόσμου, ενώ ίχνη τοιχογράφησης διακρίνονται στους πλάγιους τοίχους και στα εσωτερικά μέτωπα των τοξοστοιχιών..

Με στόχο τη συντήρηση του ζωγραφικού διακόσμου του ιερού, η Εφορεία μας προέβη το έτος 2015 στην εκπόνηση μελετών με τίτλο «Συντήρηση των τοιχογραφιών της κόγχης του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Κολχικού Θεσσαλονίκης» και «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης κονιαμάτων και τοιχογραφιών ανατολικού τοίχου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κολχικού», που ύστερα από εισήγησή τους στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκαν δυνάμει της αριθ. 4169/10-06-2015 απόφασης, με όρους που έθεσε η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Οι προβλεπόμενες στη μελέτη εργασίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν[2] το έτος 2016 περιλαμβάναν: α) την αφαίρεση επιχρισμάτων ασβεστοχρωμάτων από το σύνολο του ανατολικού τοίχου, β) τη στερέωση του υποστρώματος, την αποκατάσταση της συνοχής των στρωμάτων του μεταξύ τους και του υποστρώματος με την τοιχοδομή και γ) τη στερέωση της ορατής ζωγραφικής επιφάνειας, καθώς και αυτής που αποκαλύφθηκε κατά την αφαίρεση των επιχρισμάτων (Εικ. 3).

Με σκοπό την επιβράδυνση των διαδικασιών φθοράς του συντηρημένου τοιχογραφικού διακόσμου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού αιτήθηκε την έγκριση περαιτέρω συμπληρωματικών εργασιών συντήρησης και επιπροσθέτως υπεβλήθη στην Εφορεία μας τεύχος με τίτλο «Τεχνική έκθεση εργασιών – Συμπληρωματική πρόταση συντήρησης των τοιχογραφιών της κόγχης του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Κολχικού Θεσσαλονίκης»[3]. Ακολούθως, μετά την εισήγηση του ανωτέρω αιτήματος στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, εκδόθηκε η αριθ. ΕΦΑΠΕΘ/185/30-01-2017 απόφαση, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν επεμβάσεις που αφορούν: α) στην αφαίρεση βερνικιών και ελαιοχρωμάτων από την περιοχή της κεντρικής κόγχης και της κόγχης της Πρόθεσης, β) στην οριοθέτηση, εξυγίανση και καθαρισμό της τοιχογραφίας που θα αποκαλυφθεί και γ) στην αφαίρεση των αλάτων, της αιθάλης και των στερεών ρύπων από την ορατή ζωγραφική και από αυτήν που θα αποκαλυφθεί.


[1] Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, «Δίκτυο αρχαιολογικών χώρων και μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης – Κιλκίς- Πιερίας), Πρόσωπο και Χαρακτήρας», Τετράδια Αρχαιολογίας 5, Θεσσαλονίκη 2007, 65.

[2] Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης  και την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης. Στο έργο εργάστηκε ο ιδιώτης συντηρητής Π. Ιακωβίδης, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠΠΟΑ.

[3] Το εν λόγω τεύχος υπεβλήθη στην Εφορεία από τον ιδιώτη συντηρητή Π. Ιακωβίδη.​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2016 - 01/12/2016

Τόπος:

  • Κολχικό , Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αθηνά Τοκμακίδου, αρχαιολόγος         

Χαράλαμπος Τσαγγαλίδης, τεχνικός συντήρησης 

τηλέφωνο: 2310801402

email: efapeth@culture.gr      ​    

Ετικέτες:

Έτος:

2016
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις