Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανασκαφικές έρευνες στην κοιλάδα του Ανθεμούντα (2016). «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα».

​Αποχετευτικό Κοιλάδας Ανθεμούντα

Περιοχή τούμπας Λουτρών Θέρμης
Κατά τα έτη 2014 και 2015 στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα» πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση όλων των σκαπτικών εργασιών που διενεργήθηκαν στην περιοχή μεταξύ Βασιλικών και Θέρμης για την τοποθέτηση αποχετευτικού δικτύου . Επί του αγροτικού δρόμου που διέρχεται 250μ. νότια της τούμπας Λουτρών Θέρμης, στο ύψος περίπου της τούμπας, ερευνήθηκε περιοχή με οικιστικά κατάλοιπα της υστερορωμαϊκής περιόδου, που ανήκουν ενδεχομένως σε ρωμαϊκή αγροικία, καθώς και παρακείμενο σύγχρονο νεκροταφείο. 
Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν κατάλοιπα και πρωιμότερης εγκατάστασης, ελληνιστικών χρόνων, τα οποία ερευνήθηκαν ανασκαφικά κατά το 2016. Στο ύψος του αγροτεμαχίου 817, σε απόσταση 350 μέτρων από τα κατάλοιπα της ρωμαϊκής αγροικίας, εντοπίστηκε σε βάθος περί τα 2,00μ. τοίχος πάχους 1μ. και στρώμα καταστροφής στα δυτικά του.  Τα οικοδομικά αυτά λείψανα που βρίσκονται πολύ βαθύτερα από τη ρωμαϊκή φάση, χρονολογούνται βάσει των πενιχρών ευρημάτων και κυρίως της λιγοστής κεραμικής στα ελληνιστικά χρόνια
 Ο τοίχος έχει κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ, ορατό μήκος 6,50μ. και πλάτος 0,90μ. και φαίνεται ότι συνεχίζεται προς τα ΒΔ (εικ. 1). Σώζεται η κατώτερη σειρά λίθων της ανωδομής. Αποτελείται από αργούς λίθους μήκους 0,25-0,40μ., που ορίζουν τα μέτωπά του, ενώ το εσωτερικό γεμίζει από μικρότερους αργούς λίθους με λάσπη ως συνδετικό υλικό.  Η θεμελίωσή του αποτελείται από τρεις σειρές λίθων. Στα ΝΔ του τοίχου  εντοπίζεται στρώμα καταστροφής που φαίνεται ότι επεκτείνεται βόρεια και νότια κάτω από τις παρειές του σκάμματος. Αποτελείται από θραύσματα κεράμων λακωνικού τύπου, στρωτήρες, καλυπτήρες και μια κορυφαία κέραμο.

Περιοχή τούμπας Αγίας Παρασκευής Βασιλικών
Σε απόσταση 300μ. νοτιοδυτικά της τούμπας της Αγίας Παρασκευής, εντοπίστηκαν το 2015 κατάλοιπα κλιβάνου, η ανασκαφική έρευνα του οποίου ολοκληρώθηκε κατά το 2016. Πρόκειται για κλίβανο όπτησης κεράμων υστερορωμαϊκών χρόνων, ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στο σημερινό ρου του Ανθεμούντα, έξω από τα Βασιλικά. Η διατήρησή του ήταν πολύ καλή, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για θολωτή κατασκευή με την είσοδο προς τα δυτικά. Σώζεται το θολωτό τμήμα σε αρκετό ύψος, ενώ σε πολύ καλή κατάσταση διατηρήθηκε η εσχάρα η οποία στηρίζεται σε τρεις πλίνθινες καμάρες (εικ. 2-3). Αποτυχημένα δείγματα κεράμων διασώθηκαν στις επιχώσεις γύρω από την κατασκευή (εικ. 4). 
    Ο κλίβανος έχει συνολικές διαστάσεις 2,12 μ. μήκος και πλάτος 1,70 μ. Η νοτιοανατολική πλευρά του δεν έχει αποκαλυφθεί καθώς συνεχίζει κάτω από τη νότια παρειά της τομής. Η εσχάρα σώζεται ακέραιη εκτός από το δυτικότερο τμήμα της το οποίο έχει καταπέσει και τα δομικά της στοιχεία βρέθηκαν πεσμένα κατά την ανασκαφή. Έχει επικάλυψη από πηλό και στηρίζεται σε τρεις καμάρες πλάτους 0,30 μ.  Στην επιφάνεια της εσχάρας, ανάμεσα σε κάθε καμάρα υπάρχουν δύο σειρές οπών των οποίων το μήκος και το πλάτος διαφέρει, ενώ ανάμεσα στις οπές υπάρχουν διαχωριστικές πλίνθοι. Ο κλίβανος διατηρήθηκε σε κατάχωση, αφού πραγματοποιήθηκε μερική μετατόπιση του αγωγού.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2016 - 01/12/2016

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μαρία Παππά

Δρ. αρχαιολόγος, προϊσταμένη Τμήματος Π.Κ.Α.Μ. της ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ.

Τηλέφωνο: +30 2310 801402

Φαξ: +30 2310 801425​

Email: mpappa@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2016
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις