Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εργασίες αποκατάστασης στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Περιστεράς.

​Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα

(πριν από την καταστροφική πυρκαγιά)

​Κατά την επίσκεψή μας στο ναό έγινε άμεσα αντιληπτή αφενός η μεγάλη και εξέχουσα ιστορική του αξία, καθώς αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δείγματα βυζαντινού τετράκογχου ναού (έστω και μετά την απώλεια μέρους της αυθεντικότητας του έπειτα από τη διώροφη προσθήκη στη δυτική του πλευρά) και αφετέρου η κακή κατάσταση διατήρησης των ιστορικών τοιχογραφιών / αγιογραφιών του, σε σημείο που να μην είναι εύκολα διακριτές παρά την συντήρησή τους, που έλαβε χώρα μετά την αποκατάσταση του ναού (1982-1985). 
Γενικά η εικόνα που επικρατεί ως προς τις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων του ναού, είναι αυτή ενός επιχρισμένου, σε απόχρωση σκούρου γκρι, χώρου χωρίς τοιχογραφίες (πιθανόν λόγω συνδυασμού εσωτερικής υγρασίας και καπνού κεριών/καντηλιών). Για την επιβεβαίωση και τον έλεγχο της συμπύκνωσης υδρατμών τοποθετήθηκαν μετρητές θερμοκρασίας /υγρασίας σε κατάλληλες θέσεις από συντηρητή της Υπηρεσίας.
Πιο ειδικά φανερά δια γυμνού οφθαλμού έγιναν ίχνη από εισροή ομβρίων σε αρκετά σημεία των εσωτερικών τοίχων του ναού, κυρίως κάτω από την ένωση/επαφή της διώροφης προσθήκης με το υπόλοιπο σώμα/κορμό του ναού.
Είχαν παρουσιαστεί ίχνη από εισροή ομβρίων σε αρκετά σημεία των εσωτερικών τοίχων του ναού, κυρίως κάτω από την ένωση/επαφή της διώροφης προσθήκης με το υπόλοιπο σώμα/κορμό του ναού στη νότια πλευρά. Η στεγανοποίηση με τοποθέτηση μολυβιού, που μάλλον έχει γίνει κατά τις εργασίες αποκατάστασης του 1985, έχει σε κάποια σημεία αστοχήσει. Επίσης, στην ίδια θέση και στη κάθετη επιφάνεια του τοίχου του αρχικού ναού, παρατηρείται φθορά του αρμολογήματος από βλάστηση.
Ως προς την τοπική/μερική αποκατάσταση της βλάβης της στεγανοποίησης υλοποιήθηκαν, στο διάστημα μεταξύ 18 έως και 20-08-2015, σωστικού χαρακτήρα εργασίες προκειμένου να λυθεί το επείγον πρόβλημα εισροής υδάτων στην ένωση/επαφή της διώροφης προσθήκης με το υπόλοιπο σώμα/κορμό του ναού.
Συγκεκριμένα, στη νότια πλευρά και σε μήκος 3,50μ. αφού καθαρίστηκαν οι επιφάνειες του τοίχου από βλάστηση, καθαιρέθηκε η παλιά συναρμογή από μόλυβδο και απομακρύνθηκαν φθαρμένα κεραμίδια, τοποθετήθηκε νέο υλικό συναρμογής, (φύλλα χαλκού πιο εύκαμπτα από τον μόλυβδο) επανατοποθετήθηκαν κεραμίδια και επιχρίσθηκε τμήμα του επιχρίσματος που είχε αποσαρθρωθεί από τη βλάστηση.
Επίσης έγινε ανάσυρση κεραμιδιών στον υπόλοιπο νάρθηκα και αντικαταστάθηκαν περίπου 50 σπασμένα κεραμίδια.

(μετά την καταστροφική πυρκαγιά) 

Η επιβάρυνση που υπέστη το μνημείο και οι καταστροφές από την πυρκαγιά που έπληξε το νάρθηκά του ναού κατά τον Αύγουστο του 2015, επέβαλαν τις παρακάτω επείγουσες ενέργειες.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΘΗΚΑ  
- Καθαρισμός των τοιχοποιιών από αιθάλη, (μόνο στο νάρθηκα που αποτελεί νεώτερη προσθήκη).
- Αφαίρεση των καμένων δοκών από το ταβάνι του νάρθηκα (και δάπεδο του γυναικωνίτη) και λήψη δειγμάτων προς εξέταση ώστε να διαπιστωθεί η στατική επάρκεια των εναπομεινάντων ξύλινων δοκαριών.
- Απομάκρυνση των καμένων μοκετών του δαπέδου και καθαρισμός των πέτρινων πλακών από τα υπολείμματα της πυρκαγιάς.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- Έλεγχος/μερική καθαίρεση (απομάκρυνση φθαρμένων κεραμίδιων) / ανακεράμωση της στέγης του νάρθηκα και βελτίωση ατελειών
- Έλεγχος/συμπλήρωση μαρμάρινων πλακών δαπέδου του νάρθηκα διαστάσεων 0,40*0,40μ. όμοιου τύπου με τις υφιστάμενες.
- Καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων και του αρμολογήματος στις εσωτερικές τοιχοποιίες του νάρθηκα και επαναρμολόγηση τους.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΝΑΡΘΗΚΑ 
Προκειμένου να αποκατασταθούν, μετά την πυρκαγιά, το ταβάνωμα του νάρθηκα όπως και το δάπεδο του γυναικωνίτη στο μνημείο υλοποιήθηκαν οι παρακάτω, σωστικού χαρακτήρα, επεμβάσεις.
- Καθαίρεση του ταβανώματος, του σανιδώματος του δαπέδου του γυναικωνίτη και των φθαρμένων δοκών του.
- Εργασίες αντικατάστασης, όλων των παραπάνω με νέα.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Προκειμένου να αποκατασταθούν, μετά την πυρκαγιά, οι Η/Μ εγκαταστάσεις του ναού, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω σωστικού χαρακτήρα, επεμβάσεις.
- Τεκμηρίωση και αποτίμηση του μεγέθους φθοράς των καλωδιώσεων και των τερματικών των παραπάνω εγκαταστάσεων επανασχεδιασμός και αντικατάστασή τους.
- Επιδιόρθωση του CCTV και επαναλειτουργία του.
- Εγκατάσταση νέου συστήματος συναγερμού.
- Εγκατάσταση πυρανίχνευσης. 

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2015 - 01/12/2015

Τόπος:

  • Περιστερά, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Ιωάννης Νιαούρης, αρχιτέκτων

Ξενοφών Γιαννάκης, αρχιτέκτων

Τηλέφωνο: +30 2310 801402
Φαξ: +30 2310 801425​
Email: efapeth@culture.gr​​

Ετικέτες:

Έτος:

2015
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις