Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επεμβάσεις σωστικού χαρακτήρα στον βυζαντινό πύργο και την κρήνη Βρασνών.

​Ο πύργος, διαστάσεων 11.10*11.30 μ. – συνολικού ύψους ~10 μ. με πλάτος τοίχων 2.00μ. – σώζεται σε όλη την περίμετρό του μόνο έως τον «πρώτο όροφό του» ενώ από κει και πάνω σώζονται, σχεδόν σε όλο το ύψος τους, τμήματα του ΒΔ και ΒΑ τοίχου. Όλες οι πλευρές του πύργου υποστηρίζονται εκ κατασκευής καθ' όλο το ύψος τους, με κατακόρυφες αντηρίδες διαστάσεων 1,10*0,85 μ. (τρείς σε κάθε πλευρά του, κατά τρόπο που να ενισχύουν κυρίως τις ευάλωτες γωνίες του). Ο ΝΔ τοίχος του πύργου, που είναι και η πλευρά που γειτνιάζει άμεσα με τον ΒΑ τοίχο της εκκλησίας, δεν υφίσταται πάνω από τον πρώτο όροφο. Το εσωτερικό του πύργου είναι γεμάτο, έως τη στάθμη του πρώτου ορόφου του, με τα υλικά κατάρρευσής του.

Ο διάδρομος κίνησης των ανθρώπων, μεταξύ του ΒΑ τοίχου της εκκλησίας και του ΝΔ τοίχου του πύργου, προστατεύεται από υλικά κατάρρευσης του πύργου με ένα «στέγαστρο προστασίας». Το τελευταίο έχει κατασκευασθεί, στο ύψος του πρώτου ορόφου του πύργου, από μεταλλικό σκελετό με επικάλυψη σανίδων.

Διαπιστώθηκε μακροσκοπικά η κακή κατάσταση διατήρησης ολόκληρου του πύργου (μικρού έως μέτριου εύρους ρηγματώσεις σε πολλά σημεία των τοιχοποιιών του, χωρίς σοβαρές αποκλίσεις από την κατακόρυφο, χαλαρά κονιάματα στα «σόκορα» των τοίχων του, μετέωροι λίθοι καθώς και βλάστηση: εκτεταμένο ριζικό σύστημα αναρριχώμενων φυτών που είχε καταλάβει την επιφάνεια έως και την επίστεψη των τοίχων του πύργου). Ειδικότερα το μισογκρεμισμένο και μετέωρο τμήμα του ΝΑ τοίχου του πύργου, ύψους ~6μ. (μετρώντας από τον όροφο και πάνω), αποτελεί κατά τη γνώμη μας, παράδοξο ως προς το πώς ισορροπεί επί μακρόν σε αυτή την κατάσταση, εξαιτίας αφενός όλων των παραπάνω αφετέρου δε και κυρίως λόγω της γεωμετρίας του, λόγω του ότι δηλαδή η βάση/επιφάνεια στήριξης του είναι στενότερη/μικρότερη από την υπερκείμενη επιφάνεια και τον όγκο της καθώς επίσης ότι (το μετέωρο αυτό τμήμα) δεν γωνιάζει πουθενά, ώστε να παραλαμβάνει στοιχειωδώς και να μεταβιβάζει ομαλά δυνάμεις από φορτίσεις διάφορων κατευθύνσεων. Η κατάσταση σε αυτό το σημείο χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως επικίνδυνη σε περίπτωση οριζόντιων φορτίσεων (π.χ. σεισμού) και χρήζει λήψης μέτρων προστασίας και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας υλοποιήθηκαν, κατά προτεραιότητα οι παρακάτω εργασίες:

  • Καθαρισμός, διά χειρός και μετά προσοχής, επιφανειών τοιχοποιιών από βλάστηση, δενδρύλλια και ριζικό σύστημα αναρριχώμενων φυτών
  • Επίσης, καθαρισμός σε βάθος των αρμών από χαλαρά κονιάματα καθώς και αρμολόγημα (1 μέρος υδραυλική άσβεστος προς 2,5 μέρη άμμου) των επιφανειών του πύργου με στοιχειώδεις συμπληρώσεις/στεφανώματα, πληρώσεις ρηγματώσεων, με την εξής προτεραιότητα: πρώτα α) των «σόκορων» (~40μ2), κατόπιν β) της εσωτερικής επιφάνειας (~50μ2) και τέλος γ) της εξωτερικής επιφάνειας (~50μ2).
  • Περίφραξη περιμετρικά του μνημείου.
  • Απομάκρυνση άχρηστων προϊόντων. 

Στην αναστηλωμένη αυτή κρήνη, που βρίσκεται 50μ. πιο κάτω από τον Βυζαντινό πύργο και δίπλα στο νεκροταφείο των Βρασνών, προσέκρουσε όχημα με αποτέλεσμα να μετατοπισθεί το άνω τμήμα της. Έγιναν εργασίες επανατοποθέτησης του τμήματος που μετακινήθηκε και συγκόλλησης του με κονίαμα.


Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2015 - 01/12/2015

Τόπος:

  • Βρασνά, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​​Ιωάννης Νιαούρης, αρχιτέκτων

Ξενοφών Γιαννάκης, αρχιτέκτων

Τηλέφωνο: +30 2310 801402
Φαξ: +30 2310 801425​
Email: efapeth@culture.gr​​

Ετικέτες:

Έτος:

2015
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις