Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης.

Το 2015 συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης, και ανάδειξης του Μακεδονικού τάφου Μακρίδη στο Δερβένι του νομού Θεσσαλονίκης (Εικ. 1)​. Το έργο υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία, υπό την επίβλεψη των αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟΑ Φανής Αθανασίου, Βενετίας Μάλαμα, Μαρίας Μίζα, Μαρίας Σαραντίδου, του πολιτικού μηχανικού Α. Παπασωτηρίου, του συντηρητή Δ. Σπανόπουλου και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Προϋπολογισμός έργου 1.200.000 €).

Οι εργασίες περιλάμβαναν, τη συντήρηση των έγχρωμων επιχρισμάτων, την αποκατάσταση και τη συντήρηση των λιθοπλίνθων (διάσπαρτων και κατά χώραν) και της μαρμάρινης σαρκοφάγου του νεκρικού θαλάμου, καθώς και την αναστήλωση του δυτικού τοίχου του προθαλάμου (πρόσοψη του ταφικού κτίσματος), ο οποίος με εξαίρεση τα σωζόμενα κατά χώραν αρχιτεκτονικά μέλη (τεταρτοκίονες) και τον πρώτο δόμο βόρεια της εισόδου, είχε καταρρεύσει κατά την αρχαιότητα.

Η επέμβαση είχε ως στόχο να καταστήσει αναγνώσιμη την εξωτερική αρχιτεκτονική διαμόρφωση της πρόσοψης με την επανένταξη των ταυτισμένων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών και λιθοπλίνθων και τη συμπλήρωση των καταστραμμένων με νέες κατασκευασμένες από πωρόλιθο (Εικ. 2). Η έκταση της επέμβασης ήταν συνάρτηση της παραμένουσας, στα άκρα του τοίχου, παραμόρφωσης, για αυτό και περιορίστηκε στην αποκατάσταση του κεντρικού τμήματος του τοίχου, το οποίο δεν είχε απόκλιση από την κατακόρυφο. Αποκαταστάθηκαν οι δύο ημικίονες, εκατέρωθεν της εισόδου, το βόρειο τμήμα του τοίχου, και το κεντρικό τμήμα του επιστυλίου. Οι δόμοι του νότιου τμήματος του τοίχου εξαιτίας της μεγάλης παραμόρφωσης που είχε υποστεί ο τεταρτοκιόνας αποκαταστάθηκαν μερικώς. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης ανατροπής του τοίχου λόγω σεισμού, υλοποιήθηκε η πλευρική αντιστήριξή του με μεταλλική δοκό, η οποία ενσωματώθηκε στις νέες λιθοπλίνθους του όγδοου δόμου. Η στήριξή της έγινε εντός των εγκοπών που υπάρχουν στους πλευρικούς τοίχους του προθαλάμου, με την χρήση ράβδων αγκύρωσης, που πακτώθηκαν στις αποκαταστημένες λιθόπλινθους της στέψης των πλευρικών τοίχων του προθαλάμου (Εικ. 3).

Η αναστήλωση της πρόσοψης υλοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΚΑΣ μελέτη (ΥΠ.ΠΟΤ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1Τ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/57793/2741/16-06-2010) και τις μελέτες εφαρμογής που εκπονήθηκαν από τους αρχιτέκτονες Φανή Αθανασίου, Βενετία Μάλαμα, Μαρία Μίζα, Μαρία Σαραντίδου, και τον πολιτικό μηχανικό Α. Παπασωτηρίου. Το έργο ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών έγινε από την Υπηρεσία.

Την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε και η αποκατάσταση του κατεστραμμένου τυμπάνου του δυτικού τοίχου του προθαλάμου (όψη νεκρικού θαλάμου), στη σύγχρονη παραμορφωμένη μορφή του, με την επανένταξη του συνανήκοντος διάσπαρτου δομικού υλικού (λιθόπλινθοι), το οποίο καταγράφηκε και ταυτίστηκε κατά την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης, και τη συμπλήρωση των καταστραμμένων λιθοπλίνθων με νέες κατασκευασμένες από τεχνητό λίθο. Παράλληλα έγινε και η δομική ενίσχυση των ανακατασκευασμένων νέων λιθοπλίνθων του τυμπάνου με ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα (Εικ. 4).

Στο πλαίσιο του έργου έγινε και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου. Οι εργασίες αφορούσαν: α. την τοποθέτηση περίφραξης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, β. τη διαμόρφωση του υπαιθρίου χώρου μπροστά από την είσοδο του μνημείου και την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας μήκους 15,85μ. για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ταφικό κτίσμα, γ. την κατασκευή μεταλλικού διαδρόμου για την κίνηση των επισκεπτών εντός του αρχαίου δρόμου, δ. τη φύτευση του διαμορφωμένου εκ νέου κατεστραμμένου πρανούς του τύμβου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου, ε. τον φωτισμό ανάδειξης του ταφικού κτίσματος, και της διαδρομής κίνησης των επισκεπτών εντός και εκτός του μνημείου, στ. την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.

Εκτός από τα παραπάνω, για την επισκευή των φθορών που προκλήθηκαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, στο γεωσυνθετικό πλέγμα προστασίας του ανασκαφικού μετώπου του πρανούς του τύμβου, έγινε η αντικατάσταση  των  κατεστραμμένων τμημάτων του πλέγματος και η στερέωση του στο πρανές με τη χρήση αγκυρίων και ενεμάτων. Οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με την εγκεκριμένη και τροποποιημένη μελέτη (ΥΠΠΟΤ/ΔΑΑΜ/619/41122/30-5-2012).

Για τη δημοσιοποίηση του μνημείου κατασκευάστηκε ιστοσελίδα (www. macedoniantombmacridybey.culture.gr), όπου δίνονται πληροφορίες με κείμενα, εικόνες, ψηφιακές αναπαραστάσεις και βίντεο για το ιστορικό της ανασκαφής, την αρχιτεκτονική και τις εργασίες δομικής αποκατάστασης, συντήρησης και αναστήλωσης του ταφικού κτίσματος. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί επίσης και για τα ταφικά κτίσματα που βρέθηκαν στο Δερβένι τη δεκαετία του 60 και σήμερα δεν είναι επισκέψιμα.

 

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2015 - 30/12/2015

Τόπος:

  • Λητή (Δερβένι) , Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Φανή Αθανασίου, αρχιτέκτων

Βενετία Μάλαμα, αρχιτέκτων

Μαρία Μίζα, αρχιτέκτων

Μαρία Σαραντίδου, αρχιτέκτων​

Αλέξης Παπασωτηρίου, πολιτικός μηχανικός

Δημήτριος Σπανόπουλος, συντηρητής αρχαιοτήτων


Τηλέφωνο: +30 2310 801402

Φαξ: +30 2310 801425​

Email: efapeth@culture.gr


Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ετικέτες:

Έτος:

2015
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις