Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση της βασιλικής Αγίου Αχιλλίου στον αρχαιολογικό χώρο "Φρούριο", Δήμου Λάρισας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου

​Η βασιλική του Αγίου Αχιλλίου βρίσκεται στο λόφο "Φρούριο" Λάρισας, μεταξύ του του αρχαίου θεάτρου και του μπεζεστενίου, της οθωμανικής δηλαδή αγοράς. Ο ναός αποκαλύφθηκε το 1978 με αφορμή εργασίες διαμόρφωσης της περιοχής. Κατά τις πρόσφατες εργασίες συντήρησης του μνημείου αφαιρέθηκε αρχικά το βαρύ μεταλλικό στέγαστρο που είχε τοποθετηθεί για να προστατευθεί το μνημείο. Η παλιά περίφραξη του χώρου αντικαταστάθηκε από νέα, αποτελούμενη από λιθόκτιστη βάση με σιδερένιο κιγκλίδωμα. Όλες οι λιθοδομές στερεώθηκαν με ειδικά κονιάματα, η σύνθεση των οποίων βασίστηκε σε εργαστηριακές αναλύσεις. Οι στερεώσεις  περιορίστηκαν σε στεγανοποίηση  της άνω επιφάνειας των τοίχων και  συγκεκριμένα στα σημεία όπου υπήρχαν ρωγμές ή τα κονιάματα ήταν σαθρά, ενώ αποφεύχθηκαν εκτεταμένες ανακτήσεις και αρμολογήματα, προκειμένου να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του μνημείου. Ομαλοποιήθηκαν οι στάθμες στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε να είναι αναγνωρίσιμες οι φάσεις του μνημείου. Επανατοποθετήθηκε το συντηρημένο ψηφιδωτό δάπεδο του νάρθηκα και εξασφαλίστηκε η πρόσβαση μέσω του νάρθηκα στα κλίτη με την τοποθέτηση μεταλλικών κλιμάκων. Ειδικά στέγαστρα από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό από πολυκαρβονικά φύλλα τοποθετήθηκαν στους τρεις καμαρωτούς τάφους και σε έναν κιβωτιόσχημο που είχαν αποκαλυφθεί κάτω από τη στάθμη του δαπέδου της βασιλικής. Πριν την τοποθέτηση των στεγάστρων, οι τάφοι στεγανοποιήθηκαν περιμετρικά με ειδικά υλικά για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και την αποφυγή εισροής πλευρικής και ανερχόμενης υγρασίας στο εσωτερικό τους. Η έκταση βόρεια και δυτικά του μνημείου διαμορφώθηκε σε χώρο πρασίνου, κατασκευάστηκε δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, τοποθετήθηκαν  πινακίδες πληροφόρησης, εκδόθηκε ενημερωτικό έντυπο και φυλλάδια σε γραφή Braille. 

Με τις παραπάνω ήπιες επεμβάσεις καταβλήθηκε προσπάθεια ανάδειξης του μνημείου και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του ώστε να ενταχθεί στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό. Οι εργασίες περιορίστηκαν σε όσες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες για την προστασία του μνημείου από την έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες καθώς και την προσβασιμότητά του με κύριο μέλημα τη διατήρηση των στοιχείων της οικοδομικής του ιστορίας. Η συντήρηση του μνημείου έλαβε υπόψη τις επάλληλες οικοδομικές φάσεις του κτιρίου, οι οποίες έπρεπε να παραμείνουν ευκρινείς, την απουσία δαπέδων, το χαμηλό ύψος διατήρησης των τοίχων του μνημείου καθώς και τους μεταγενέστερους τοίχους οθωμανικής περιόδου.​​

Εντάσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Χρηματοδότες: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 31/05/2014

Τόπος:

  • Λάρισα, Λαρίσης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Άννα Γιαλούρη, Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 24210 76278
Φαξ: +30 24210 76496
Email: efamag@culture.gr    

Αικατερίνη Πλασταρά, Πολιτικός Μηχανικός
Τηλέφωνο: +30 24210 39586
Φαξ: +30 24210 76496

Βιβλιογραφία:

  • Άννα Γιαλούρη-Αικατερίνη Πλασταρά, Βασιλική Αγίου Αχιλλίου Λάρισας, , Λάρισα, 2013
  • Άννα Γιαλούρη, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Λάρισα. Η ιστορία και τα μνημεία της πόλης από τον 4ο έως και το 14ο αι. στο Λάρισα.8000 νεότητας,, Λάρισα, 2008, σ. 40-56
  • Λάζαρος Δεριζιώτης, Παλαιοχριστιανικά κτίσματα της πόλεως Λαρίσης στα Πρακτικά του Α΄Ιστορικού και Αρχαιολογικού Συμποσίου "Λάρισα: Παρελθόν και Μέλλον", Λάρισα 26-28 Απριλίου 1985, Λάρισα, 1985, σ. 199-210
  • Βασιλική Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Λείψανα γλυπτού αρχιτεκτονικού διακόσμου από τη βασιλική του Αγίου Αχιλλίου Λάρισας. Συμβολή στη μελέτη της οκοδομικής ιστορίας του μνημείου στο ΑΕΘΣΕ 2 (2006),, 2006, σ. 457-473

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις