Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση λίθινων μνημείων της έκθεσης "Μνήμη και Λίθοι" του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Το έργο αφορά στην ένταξη των λίθινων μνημείων που για πολλά χρόνια βρίσκονταν στην αυλή του ΑΜΘ, σε ένα οργανωμένο εκθεσιακό σύνολο στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο της έκθεσης «Μνήμη και… Λίθος».

Το έργο της συντήρησης αποτέλεσε μέρος του έργου "Διαμόρφωση Υπόσκαφης Αποθήκης στη Δυτική Ζώνη του περιβάλλοντα χώρου του ΑΜΘ" που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013: "Μακεδονία-Θράκη", με φορέα υλοποίησης το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Η ολοκλήρωση του δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για τη συστηματική μελέτη, ανάδειξη και προστασία των λίθινων μνημείων.

Η πρακτική της συντήρησης αφορά στην τεχνική εξέταση, στη μεθοδολογία συντήρησης και στην επεμβατική και προληπτική συντήρηση των μνημείων.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η τεχνική εξέταση των λίθινων αντικειμένων περιέλαβε την καταγραφή των φθορών και των αλλοιώσεων οι οποίες εντοπίστηκαν με μακροσκοπική παρατήρηση. Τα περισσότερα μνημεία είναι μαρμάρινα ενώ υπάρχει και μικρός αριθμός πώρινων και άλλων λίθινων αντικειμένων. Η φθορά τους παρουσιάζει ποικιλία μορφών και τύπων (αποσάθρωση, αποφλοίωση, μικρορηγμάτωση, κηλίδωση, επικαθίσεις, ανάπτυξη βιολογικών στρωμάτων κ.λπ.)

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, εστίασε στην προστασία και στην ανάδειξη των μνημείων. Η τεχνική εξέταση ανέδειξε την ανάγκη καθαρισμού όλων των επιφανειών, τη στερέωση μέρους αυτών και τη μερική στήριξη και αποκατάστασή τους.

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι φθορές και οι συνθήκες έκθεσης των μνημείων, υπαγόρευσαν την εφαρμογή ήπιων μεθόδων καθαρισμού. Η επεμβατική συντήρηση περιορίστηκε στην ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο αυθεντικό υλικό, ενώ η προληπτική συντήρηση, στην ελαχιστοποίηση των φθοροποιών επιδράσεων του περιβάλλοντος στα μνημεία.

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης, έχει προβλεφθεί η συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης των μνημείων, προκειμένου να εντοπίζονται ανάγκες νέων επεμβάσεων (καθαρισμοί, στερεώσεις, αντικατάσταση υλικών κ. α) καθώς και η σχεδίαση πρόσθετων εξιδανικευμένων μέτρων προστασίας.

Συνολικά συντηρήθηκαν εβδομήντα μνημεία με τη χρήση χημικών αντιδραστηρίων σε συνδυασμό με ήπια μηχανικά μέσα.

Αναλυτικότερα, χρησιμοποιήθηκαν ήπια οξειδωτικά διαλύματα, νερό και βιοκτόνα ευρέως φάσματος. Η στερέωση των σαθρών επιφανειών πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή αιωρήματος νανοσωματιδίων υδροξειδίου του ασβεστίου, σε αιθανόλη. Πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις συγκόλλησης-αποκατάστασης θραυσμένων τμημάτων, ενώ τα ασταθή μνημεία υποστηρίχθηκαν με μετάλλινες κατασκευές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης περιελάμβαναν την έδραση μνημείων πάνω σε ξύλινες δοκούς, την απομόνωση τους από το τσιμεντένιο υπόστρωμα ή τα μετάλλινα στηρίγματα με την τοποθέτηση αδρανούς αφρώδους υλικού στη βάση τους και τέλος, τη στέγαση με καλύμματα plexiglas, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση βρόχινου νερού και άλλων φερτών υλικών στο εσωτερικό των μνημείων.​


Όνομα εργαστηρίου: Εργαστήριο Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης​


Εντάσσεται στο πρόγραμμα: Διαμόρφωση Υπόσκαφης Αποθήκης στη Δυτική Ζώνη του Περιβάλλοντα Χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου", ΕΣΠΑ 2007-2013: "Μακεδονία-Θράκη", Μέτρο:"07-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΜΚ

Ημερομηνία:

01/11/2013 - 31/08/2014

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ανδρονίκη Καπιζιώνη
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων κι Έργων Τέχνης
Τηλέφωνο: +30 231 331 0201
Φαξ: +30 231 086 1306
Email: amth@culture.gr


Βασιλική Μιχαλοπούλου
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων κι Έργων Τέχνης
Τηλέφωνο: +30 231 331 0201​

Ετικέτες:

Έτος:

2013
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις