Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανώτερες Σχολές Χορού

«Παροχή πληροφοριών για τις Ανώτερες Σχολές Χορού»

 

Σας πληροφορούμε ότι οι Ανώτερες Σχολές Χορού είναι οι εξής:

1. Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) που λειτουργεί σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 598/85 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), στην Ανώτερη Βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής» (ΦΕΚ 212/Α/85). Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας της Σχολής παρέχονται από τη Γραμματεία της.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)
Ομήρου 55 – 106 72 Αθήνα,  Τηλ. 210 3612263,  www.ksot.gr
Π. Δ/γμα 598/1985 (ΦΕΚ 212/Α/85)

 

2. Οι Ανώτερες Σχολές Χορού, που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/81) και το Π.Δ. 372/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83) και περιλαμβάνουν τμήματα  Καθηγητών Χορού και Χορευτών χωρίς άλλη εξειδίκευση.

α) Για την εγγραφή στο Α΄ έτος των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Χορού (τμήμα Καθηγητών Χορού), απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, υποβολή αίτησης στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού &  Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα), δια ζώσης ή με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική υποβολή στο exams.dance@culture.gr και συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με σχετική προκήρυξη  από Επιτροπή που ορίζει  το Υπουργείο Πολιτισμού.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέχρι 15 Ιουλίου εκτός και αν οριστεί διαφορετική ημερομηνία.  

β) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με την αυτή διαδικασία διεξάγονται από την ίδια επιτροπή και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για το τμήμα Χορευτών, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Αυγούστου.

γ) Η φοίτηση στις εν λόγω Σχολές είναι τριετής, συνεχής και  υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές ελεύθερα.

δ) Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στις εισαγωγικές εξετάσεις οι υποψήφιοι είναι: «Κλασικό Μπαλέτο», «Σύγχρονος Χορός», Αυτοσχεδιασμός» και για τα δύο Τμήματα (και επιπλέον «Έκθεση Ιδεών» μόνο για το Τμήμα Καθηγητών Χορού).
Η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1, του άρθρου 24, του Π. Δ/τος 372/83.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ 

(του ΠΔ 372/1983)

 

Α. ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

1. «Νίκη Κονταξάκη» - Νικολέττας Μπακάλη 
Ιαλέμου 24 – ​​111 42  Αθήνα,  τηλ.: 210 2932894, Fax: 210 2921744     Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 63973/5.8.2005 (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)

 

2. Μάρω Μαρμαρινού 
Προμηθέως 19-21 – 112 54 Αθήνα,  τηλ.  210-2234921

Απόφαση ΥΠΠΕ αριθμ. 42957/2430/3.10.84 (ΦΕΚ 809/Β/84)
Μεταστέγαση αριθμ. 16470/1004/31.7.85

Μεταβίβαση: Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού, αριθμ. 168405/2.9.2015 (ΑΔΑ: ΩΠ227Λ7-Ε3Π)

Μετονομασία: Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού, αριθμ. 595241/15.7. 2021 (ΑΔΑ: 63ΣΥ7Λ7-Α6Υ)

​ 

3.  Μοραγέμου  της  εταιρείας  «Μωραγέμος και Σια Ε.Ε.»

Ιωάννου Μεταξά 4 – 173 43 Άγιος Δημήτριος,  τηλ. 210 7620024

Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθμ. 50039/7.1.94 (ΦΕΚ 58/Β/28.1.94) και
27985/11.9.2001 (ΦΕΚ 1252/Β/27.09.01)

Μεταστέγαση: Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής,  αριθμ. 27959/10.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜ7Λ7-1ΧΥ)   

Τροποποίηση Επωνυμίας: Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού,  αριθμ. 667902/01.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΟΥ77Λ7-ΛΘΠ)

 

4. Εθνικής  Λυρικής  Σκηνής 

Λ. Ανδρέα Συγγρού  364  (6ος όροφος), 176 74, Καλλιθέα, τηλ.  213 088 5971 (εσωτερικό 5971) 

Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 25873/8.9.2004 (ΦΕΚ 1442/Β/21.9.2004)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 27885/29.7.2005 (ΦΕΚ 1143/Β/17.8.2005)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 46806/389/30.7.2008 (ΦΕΚ 1605/Β/11.8.2008)
Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθμ. 65782/488/22.12.2010 (ΦΕΚ 2154/Β/31.12.2010) και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 134 / Β/ 9.2.2011)

Μεταστέγαση: Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, αριθμ. 132597/12.7.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΟΟ7Λ7-ΡΛΝ)

 

5. Βασιλικής Μαρούλη 
Ήρας 12, 141 21 Νέο Ηράκλειο, τηλ. 210 2827075

Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής,  Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 111867/11.10.2012 (ΑΔΑ: Β43Λ7Λ7-ΤΛΔ)

 

6. «Ακτίνα» της εταιρ. «Λόγω Χορού»
Καλλιρρόης 10, 11743  Αθήνα, τηλ. 210 9200885

Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής,  Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού, αριθμ. 185556/26.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α7Λ7-ΑΤΨ)

 

7. Μαρίας Χατζημιχάλη - Χαρλαύτη 
Κυνουρίας 8, 165 61 Γλυφάδα, τηλ. 210 9616219

Βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 186100/30.9.2014 (ΑΔΑ: ΩΥΜΕ7Λ7-ΣΗΚ)

 

8.  Αλέξανδρος Χατζιάρας,  της εταιρείας Εκπαιδευτικές Καλλιτεχνικές και εμπορικές συναφείς δραστηριότητες  - VAGANOVA  Α.Ε. 
Νοταρά 56, 185 35 Πειραιάς,   τηλ. 210 4531608

Βεβαιώσεις της Περιφέρειας Αττικής,  Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού  ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, αριθμ. 195242/14/7.10.2014 (ΑΔΑ: ΩΓΓ57Λ7-ΘΨΝ) και αριθμ. 245811/23.3.2022

(ΑΔΑ: ΩΧΜΜ7Λ7-Π1Μ) 

 

9. «Χοροχρόνος»  

Ορφέως 76, 118 55, Αθήνα, τηλ. 210 3460899

Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 202485/23.10.2015  (ΑΔΑ: 6ΡΦΠ7Λ7-Ν07)   

Τροποποίηση επωνυμίας: Βεβαίωση  της Περιφέρειας Αττικής,  Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού  ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, αριθμ. 1308776/05.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΙΑ77Λ7-2Ν5)

 

10. Μαρία Γρηγορίου - "Χορός"

Αβέρωφ 30, 142 32, Νέα Ιωνία, τηλ. 210 2514441 

Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 219151/25.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΦΧ67Λ7-Ζ91)

 

11. «Ωδείου Αθηνών»

Β. Γεωργίου Β΄ 17-19 & Ρηγίλλης Τ.Κ. 106 75, Αθήνα, τηλ. 210 7299294 

Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 144647/08.08.2018  (ΑΔΑ: ΩΧΓΥ7Λ7-23Ω) και

Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 1370016/21-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΙΓ7Λ7-ΞΒΣ) 

 

Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


1. Ανδρομάχης Καφαντάρη 
Αθ. Διάκου 8 και Εδμόνδου Ροστάν – 546 41 Θεσ/νίκη,  τηλ. 2310 831366 

Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθμ. 34110/31.7.89 (ΦΕΚ 572/Β/89)
αριθμ. 32102/3.7.2000 (ΦΕΚ 969/Β/2000) και
αριθμ. 63820/24.2.2004 (ΦΕΚ 474/Β/2004)

 

2. «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνών και Άθλησης (Κ.Ε.Τ.Α.) Δήμου Θεσσαλονίκης, Νομού Θεσσαλονίκης» 
Κωνσταντινουπόλεως 176, 542 49  Θεσ/νίκη,  τηλ. 2310 308282 & 2310 822200

Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 12034/28.7.92 (ΦΕΚ 487/Β/92)
Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθμ. 24417/126/30.7.2010 (ΦΕΚ 1284/Β/2010)

 

3. Ευμορφίας - Φυλλίδας Μάντζιαρη 
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 1Α, Περαία, Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης,  τηλ. 23920 76060

Βεβαίωση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αριθμ. 4031/5.6.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ97ΛΛ-ΔΧΟ) 

 

Γ. ΛΑΡΙΣΑ 

«Δημοτικής  Επιχείρησης Τουρισμού – Πολιτισμού Λάρισας» (Δ.ΕΤ.ΠΟ.Λ.)
Γεωργιάδου 53 – 414 47 Λάρισα,   τηλ. 2410 256 464

Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 32152/28.6.96 (ΦΕΚ 562/Β/96)


Δ. ΠΑΤΡΑ 

Τατιάνας Λοβέρδου  «Κέντρο Χορού και Τεχνών» 
Όθωνος – Αμαλίας και Καρόλου 1 - 262 21 Πάτρα,  τηλ. 2610 272668

Βεβαίωση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας αριθμ. ΔΑ 214886/6670/28.8.2014 (ΑΔΑ: ΩΔΙΩ7Λ6-ΑΓ5)

 

E. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αριστέας Λίτου 

Ανεξαρτησίας 85 - 45444, Ιωάννινα,  τηλ. 26510 66633 

Βεβαίωση Περιφέρειας Ηπείρου, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωάννινων, αριθμ. 5373/15.10.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ: 64387Λ9-9Χ5)

 

ΣΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Φωτεινής Κουτλογεωργίου

Κ. Παπαθανασίου 8 - 69133, Κομοτηνή, τηλ. 2531071848 

Βεβαίωση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Γεν.  Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση  Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης αριθμ. Γ/ΕΞ/1960/16.07.2019​
Ημερομηνία:

06/06/2023 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Έτος:

2023

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Θέατρο και Χορός, Άδειες Βιντεοσκόπησης
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις