Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΥΠ.ΠΟ. και ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
​Ο Πολιτισμός είναι η βάση για βελτίωση της ποιότητας της ζωής και ως τέτοια αποτελεί κύριο συστατικό της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το Πολιτιστικό Απόθεμα αποτελεί πηγή πλούτου από την οποία θα αντλεί περιεχόμενο η σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης. Το Πολιτιστικό Πεδίο αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα πλέον πρόσφορα για εφαρμογή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, με επιδιωκόμενο στόχο την απρόσκοπτη, διατηρήσιμη και αξιόπιστη ψηφιακή πρόσβαση στην Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, σε μια ψηφιακή οικονομία με ιδιαίτερη ανάπτυξη της πνευματικής γνώσης. 

 
Ειδικότερα, οι ψηφιακές δράσεις του ΥΠ.ΠΟ στην κοινωνία της πληροφορίας στοχεύουν στη διάσωση του Εθνικού πολιτιστικού αποθέματος μέσω της ψηφιοποίησής του, στην ευρύτερη προβολή των προϊόντων του Ελληνικού Πολιτισμού μέσω του Διαδικτύου, στη δυνατότητα πρόσβασης όλων των Ελλήνων πολιτών στην πολιτισμική πληροφορία και γνώση που έχει παραχθεί σε διάφορες ιστορικές περιόδους και στην αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης αυτής για την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. 

 
O απώτερος στόχος είναι η υλοποίηση του Εθνικού Ιστού Πολιτισμικής Γνώσης, που θα συνδέει και περιλαμβάνει το σύνολο του Πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας και θα δίνει τη δυνατότητα της πληροφόρησης, εκπαίδευσης, μετάδοσης της γνώσης, αλλά και παροχής πληθώρας ψηφιακών υπηρεσιών με συνεργασία του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της χώρας.Οι ψηφιακές δράσεις του ΥΠ.ΠΟ αναφέρονται τόσο στο Εθνικό μας χώρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή.

Ημερομηνία:

01/01/2004 -

Τόπος:

 • Ελλάδα

Δράσεις και έργα του Προγράμματος:

 • Δράσεις του ΥΠ.ΠΟ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
  ​Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» περιέχει το Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού» το οποίο σύμφωνα με το αναθεωρημένο προϋπολογισμό του έχει συνολικό κόστος 119.874.814€, εκ των οποίων τα 106.066.667€ αποτελούν δημόσια δαπάνη (79.550.000€ Κοινοτική Συνδρομή) και 13.808.147€ Ιδιωτική Συμμετοχή. Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού έχουν δρομολογηθεί τριών ειδών έργα:

  1. Έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος
  2. Έργα υποδομής τα οποία υλοποιεί ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ)
  3. Ιδιωτικά έργα ψηφιοποίησης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος.

  Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού, το Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει ενεργά τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των Ελληνικών Πολιτιστικών Φορέων. Η παρέμβασή του αφορά στο σύνολο των έργων που υλοποιούνται στην Κατηγορία 1, ενώ παρακολουθεί τα αποτελέσματα των έργων που υλοποιούνται στις κατηγορίες 2 και 3.

  Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι προσκλήσεις 65, 78, 152 και 172 της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».

  Ειδικά στην Πρόσκληση 65 της Διαχειριστικής Αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που ήταν η πρώτη προσπάθεια ψηφιοποίησης και ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού αποθέματος, το Υπουργείο αποτέλεσε τον Φορέα Χρηματοδότησης για πάνω από 100 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 40 εκατομμυρίων Ευρώ. Πρόκειται για έργα ψηφιοποίησης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος που κατέχουν και διαχειρίζονται οι πολιτιστικοί φορείς της χώρας αλλά και δημιουργίας πιο καινοτόμων εφαρμογών, όπως εκπαιδευτικών εφαρμογών με βάση το πολιτιστικό απόθεμα ή πολύγλωσσων ηλεκτρονικών εκδόσεων με πολιτιστικό περιεχόμενο.

  Η Πρόσκληση 78 απευθύνεται σε φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τις τοπικές Νομαρχίες, να ψηφιοποιήσουν περιεχόμενο το οποίο έχουν στη διάθεσή τους και να το προβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου. 

  Με την Πρόσκληση 152 το Υπουργείο συμμετέχει εξίσου δυναμικά και ως Τελικός Δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνίας της Πληροφορίας, υλοποιώντας τέσσερα έργα, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11,5 εκατομμυρίων Ευρώ, με εξαιρετικά καινοτόμο αντικείμενο και ιδιαίτερο ενδιαφέρονγια όλους τους φορείς που ασχολούνται με τον Ελληνικό Πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Η Πρόσκληση 172 έρχεται να επιβραβεύσει εκείνους τους φορείς που υλοποίησαν επιτυχημένα τα έργα τους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 65, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας με νέες, ακόμη πιο καινοτόμες εφαρμογές.

  Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει έργα της Πρόσκλησης 47 του Ο.Π.Ε.Π., όπως τα :

  · Ψηφιακή έκθεση της ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
  · Φορητά συστήματα προσωπικής πληροφόρησης των επισκεπτών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
  · Παραγωγή 15 ψηφιακών εκδόσεων
  · Επέκταση και ανάπτυξη του κόμβου ΟΔΥΣΣΕΑΣ μετη δημιουργία του κόμβου culture.gr
  · Υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθηση πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς στο διαδίκτυο.

  Η Τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα της Πρόσκλησης 92 της ΚτΠ Α.Ε. Με βάση των προγραμματισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΚτΠ, η πρόσκληση περιλαμβάνει την χρηματοδότηση ιδιωτικών φορέων για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού τους αποθέματος. Το έργο το διαχειρίζεται η ΚτΠ ΑΕ, η οποία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της παρακολουθεί την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων. Το ΥΠΠΟ από την πλευρά του συμμετείχε στην χάραξη της πολιτικής για το είδος των έργων που χρηματοδοτούνται και αναλαμβάνει την κάλυψη της δημόσιας δαπάνης των έργων η οποία ανέρχεται σε 9,2 εκατομμύρια € (το 75% χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το 25% από το Δημόσιο).
 • Δράσεις του ΥΠ.ΠΟ στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Σύγκλισης» του Δ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
  ​Στο Γ' ΚΠΣ γίνεται η πρώτη συστηματική προσπάθεια να αξιοποιηθεί ο Πολιτισμός στην Κοινωνία της Πληροφορίας . Η προσπάθεια αυτή είναι σε εξέλιξη. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι διαφαίνεται η δημιουργία ενός πρωτοποριακού, για τον Ευρωπαϊκό χώρο, περιβάλλοντος, με πληθώρα διάσπαρτων, αλλά βασισμένων σε κοινές προδιαγραφές, ιστοχώρων πολιτιστικών φορέων.

  Στο τέλος του 2007 από τα έργα των προσκλήσεων 65, 78 και 152 του ΕπΚτΠ θα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 200 ιστοχώροι με ψηφιακό πολιτισμικό περιεχόμενο από εκατοντάδες χιλιάδες ψηφιοποιημένα τεκμήρια, κυρίως δισδιάστατες εικόνες, αλλά και βίντεο, ήχο, φιλμ, τρισδιάστατα αντικείμενα και μνημεία. Το σημαντικό αυτό τμήμα του ψηφιακού αποθέματος απαιτεί επέκταση, διατήρηση, εύκολη/ενοποιημένη πρόσβαση και προβολή.

  Στόχος του ΥΠ.ΠΟ είναι η επέκταση των έργων αυτών, με μετατροπή του συνόλου του Ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε ψηφιακή μορφή, και με δυνατότητα ενοποιημένης πρόσβασης από όλους τους πολίτες στους πολιτιστικούς ιστοχώρους της χώρας. Αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Ιστού Πολιτισμικής Γνώσης , ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα της πληροφόρησης, εκπαίδευσης, μετάδοσης της γνώσης και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κύριος στόχος του ΥΠ.ΠΟ στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης του Δ' ΚΠΣ είναι η Υλοποίηση του Ε θνικού Ιστού Πολιτισμικής Γνώσης , ο οποίος:

  θα υποστηρίζει την πρόσβαση στο δίκτυο των μικρών και μεγάλων ψηφιακών πολιτιστικών νησίδων/ιστοχώρων, που δημιουργούνται συνεχώς στον Ελληνικό χώρο, δηλαδή σε όλο το Εθνικό Πολιτιστικό Απόθεμα και
  θα παρέχει πληροφόρηση, εκπαίδευση, μετάδοση της γνώσης, αλλά και πληθώρα ψηφιακών υπηρ εσιών σ τους πολίτες της χώρας και στη Διεθνή κοινότητα.
  Ήδη, το Υπουργείο έχει καταρτίσει ένα πλαίσιο αξόνων και δράσεων που θα συμπεριληφθούν στην Δ' Προγραμματική Περίοδο (2007 – 2013), το οποίο θα έχει έντονη περιφερειακή διάσταση.

  Οι δράσεις αυτές εξυπηρετούν συγκεκριμένες πτυχές του οράματος της ηγεσίας του Υπουργείου για τον Ελληνικό Πολιτισμό. Ένα όραμα που βασίζεται στην προστασία του Ελληνικού Πολιτιστικού Προϊόντος, στην ευρύτερη δυνατή προβολή του σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αξιοποίησή του για την επίτευξη εθνικών στόχων, όπως η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της προσέλκυσης επισκεπτών από όλο τον κόσμο με ενδιαφέρον για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, και κυρίως στη διασφάλιση ότι και η νέα γενιά της χώρας μας θα αγκαλιάσει τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλες του τις εκφράσεις με αγάπη και ενδιαφέρον.
   
  Πλαίσιο αξόνων και δράσεων του ΥΠ.ΠΟ στο Δ' ΚΠΣ

  Βασικοί άξονες του Σχεδίου Δράσης του ΥΠ.ΠΟ στο Δ' ΚΠΣ είναι οι εξής:

  Η ανάπτυξη και προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, όχι μόνο στο επίπεδο της απλής παροχής πληροφόρησης, αλλά και στο επίπεδο της διαδραστικότητας, προκειμένου να επιτευχθεί:

  •  η διευκόλυνση της πρόσβασης κάθε ενδιαφερόμενου σε επιστημονικά επιλεγμένο και τεκμηριωμένο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο,

  •  η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου,

  •  η διευκόλυνση & υποστήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και οι μετανάστες για την ισότιμη πρόσβασή τους σε περιεχόμενο & υπηρεσίες σχετικές με το Ελληνικό Πολιτιστικό Απόθεμα, και

  •  η προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

  Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση του Πολιτιστικού Προϊόντος, στόχος που μπορεί να συντελέσει σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις, όπως:

  •  η δημιουργία θέσεων εργασίας στο αντικείμενο,

  •  η ενδυνάμωση της Περιφέρειας και η επίτευξη συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης,

  •  η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα στο χώρο με την μορφή ιδιωτικών επενδύσεων και έργων με τη μορφή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και

  •  η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας όλων των πράξεων που αφορούν στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στο χώρο του Πολιτισμού.

  Η διαρκής αλληλεπίδραση του Πολιτισμού με στρατηγικούς για τη χώρα τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην Παιδεία και τον Τουρισμό. Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Πολιτιστικού περιεχομένου για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την νέα Προγραμματική Περίοδο. Παράλληλα, η σύνδεση & κοινή προβολή του Πολιτιστικού με το Τουριστικό προϊόν της χώρας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την προσέλκυση επισκεπτών στη χώρα μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με όλα τα οφέλη που κάτι τέτοιο συνεπάγεται για την Εθνική Οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια αυτή δίνεται στην ψηφιοποίηση και προβολή πολιτιστικών στοιχείων σχετικών με ιστορικές προσωπικότητες, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, και περιοχές της χώρας, όπως οι Θερμοπύλες, η Σαλαμίνα και η Ιθάκη, που απολαμβάνουν υψηλής αναγνωρισιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Η ανάπτυξη μηχανισμών διασφάλισης της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, με ιδιαίτερη έμφαση:

  •  στην Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

  •  στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συστημάτων που παρέχουν πολιτιστικό περιεχόμενο και υπηρεσίες,

  •  στον διαρκή σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στο χώρο του Πολιτισμού, και

  •  στην παραγωγή, ανταλλαγή ή ακόμη και την εξαγωγή της σχετικής τεχνογνωσίας.
 • Δράσεις του ΥΠ.ΠΟ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
  ​Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους ( eEurope “ An Information Society for All ”). Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Απρίλιο 2001, μετά από συνάντηση αντιπροσώπων από κράτη μέλη στο Lund , συνέταξε τις λεγόμενες Αρχές και το Πλάνο Ενεργειών του Lund ( Lund Principles & Lund Action Plan ) για την υλοποίηση κοινών στόχων για την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι στόχοι αυτοί συνοπτικά είναι οι επόμενοι:

  •  Αύξηση της διαφάνειας των - τοπικά διεσπαρμένων - σχετικών ενεργειών και την ανταλλαγή της σχετικής εμπειρίας.

  •  Επιλογή, διάδοση και ανταλλαγή καλών πρακτικών ( good practices ).

  •  Υιοθέτηση κοινών προτύπων για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας οδηγιών και συστάσεων.

  Σε συνέχεια της συνάντησης του Lund, το 2001, δημιουργήθηκε η Ομάδα των Εθνικών Αντιπροσώπων ( National Representatives Group , NRG ) με στόχο τον συντονισμό των εθνικών ενεργειών ψηφιοποίησης πολιτισμικού και επιστημονικού περιεχομένου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα / δίκτυο Αριστείας Minerva : Minesterial Network for Valorising Activities in Digitisation ( EC IST 5 o πλαίσιο, 3/2002-7/2005), - με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων κρατών μελών, το οποίο επεκτάθηκε αργότερα σε συμμετοχή με το πρόγραμμα Minerva Plus – για την υποστήριξη των ενεργειών του NRG , που περιλαμβάνει πλέον αντιπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη, επιπλέον και παρατηρητών από Ρωσία-Ισραήλ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτήθηκε το 2001 η μελέτη ‘Technological Landscapes for Tomorrow 's Cultural Economy', με παραγωγή της DigiCULT Report , EC, 2002, η οποία αναφέρεται στα βασικά τεχνολογικά και στρατηγικά βήματα που πρέπει ακολουθηθούν για την υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έκθεση των ως άνω δραστηριοτήτων δίδεται στα Reports ‘Coordinating Digitisation in Europe 2003, 2004, 2005', έκδοση Minerva 2004, 2005, 2006.

  Στο διάστημα 2002-2004, έγιναν σημαντικά βήματα προς τον συντονισμό των ενεργειών ψηφιοποίησης στον Ευρωπαϊκό χώρο, με μελέτη των σημαντικότερων ενεργειών που γίνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με έκδοση κοινών οδηγιών και καλών πρακτικών σε βασικούς τομείς που αφορούν στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαχείριση περιεχομένου, και στην διάδοση των αποτελεσμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Οκτώβριο 2003 η γενική συνέλευση της UNESCO υιοθέτησε την Χάρτα Διατήρησης της Ψηφιακής Κληρονομιάς, η οποία αναφέρεται στην προτεραιότητα ανάπτυξης νομικού και θεσμικού πλαισίου για την προστασία και ψηφιοποιημένη διατήρηση της πνευματικής κληρονομιάς.

  Από το 2005 η ψηφιακή σύγκλιση με στόχο τη διατήρηση και προβολή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτέλεσε βασική αναφορά και στόχο, όπως φαίνεται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Unesco , ομιλίες της Επιτρόπου και την ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου για την δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, το οποίο υποστηρίζεται σε διάφορα επίπεδα από όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. Στο πλαίσιο αυτό η Δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, Μουσείων και Αρχείων αποτελεί ένα μείζον θέμα τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τον τελευταίο χρόνο, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την επιλογή των ‘Ψηφιακών Βιβλιοθηκών' ως κεντρικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και σε διεθνές, με τις ανακοινώσεις προγραμμάτων ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου από το Google , τη Μicrosoft , το Yahoo , οι ενέργειες συντονισμού της δημιουργίας, διαχείρισης και πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα πολλαπλασιάστηκαν και οδήγησαν στον καθορισμό ενός νέου Ευρωπαϊκού Δυναμικού Σχεδίου Δράσης. Το Δυναμικό Σχέδιο Δράσης θεωρεί τα Εθνικά ψηφιακά πολιτιστικά τεκμήρια ως μέρος ενός ευρωπαϊκού αποθέματος, προσβάσιμου και χρησιμοποιήσιμου από οποιονδήποτε πολίτη.

  Το Υπουργείο Πολιτισμού παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Ευρωπαϊκές και γενικότερα τις διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και την προβολή πολιτιστικού αποθέματος και τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε αυτό. Ειδικότερα αναφέρονται:

  •  H συμμετοχή του ΥΠΠΟ στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα MINERVA-ΕC και MICHAEL+. Ιδιαίτερα το δεύτερο έχει ήδη δημιουργήσει μια πλατφόρμα ψηφιοποίησης και διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και η οποία θα διατεθεί, μέσω της συμμετοχής του Υπουργείου και στους Ελληνικούς Πολιτιστικούς φορείς.

  •  H συνεργασία του Υπουργείου με το Συμβούλιο Εθνικών Αντιπροσώπων ( National Representatives Group ) των Ευρωπαϊκών Κρατών που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των τεχνολογικών εφαρμογών προβολής πολιτιστικού αποθέματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

  •  H συμμετοχή του ΥΠ.ΠΟ. στις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ανάπτυξης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ( i 2010 Digital Libraries ), καθώς και Ψηφιακών Αρχείων και Μουσείων, σύμφωνα με τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

  •  H πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Υπουργείου μας με την ονομασία Δρόμοι του Νερού , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου των Πολιτιστικών Διαδρομών, που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO.

Θέμα:

ΥΠ.ΠΟ. και ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις