Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Θαμμένα στο χώμα μυστικά

Θέμα εκπαιδευτικού προγράμματος: η εξοικείωση με την έννοια της ανασκαφής και η σύνδεση με την έκθεση ενός αρχαιολογικού μουσείου: από το χώμα  μέχρι την προθήκη.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγική ενότητα (15 λεπτά): Γνωριμία με τους μαθητές. Εισαγωγή στο θέμα της σχέσης μιας αρχαιολογικής ανασκαφής με το μουσείο. Γνωριμία με επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους της Θράκης, όπου διεξάγονται ανασκαφές. Συζήτηση για τις λέξεις ανασκαφή, αρχαιολογική συλλογή, μουσείο και έκθεση.

2. Παιχνίδι ανασκαφής στον προαύλιο χώρο του μουσείου (15 λεπτά): Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν ως εργάτες στη διαδικασία της ανασκαφής. Μέσα στο σκάμμα εντοπίζουν αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής και προέρχονται από ανασκαφές της Θράκης.

3. Συντήρηση, καταγραφή και ταξινόμηση των ευρημάτων  (25 λεπτά)

Οι μαθητές καλούνται να ερμηνεύσουν τους ρόλους του αρχαιολόγου και του συντηρητή. Με ειδικά εργαλεία θα καθαρίσουν τα ευρήματα, θα τα μετρήσουν, θα τα φωτογραφήσουν, θα τα καταγράψουν σε ειδικές καρτέλες καταγραφής που χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι, θα τα μελετήσουν και θα τα ταξινομήσουν με βάση την προέλευση, το υλικό και το είδος.

4. Αξιολόγηση (5 λεπτά): Οι μαθητές  εκφράζουν τα συμπεράσματά τους για τη διαδικασία από το εύρημα στο έκθεμα στην οποία συμμετείχαν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

o          Να εξοικειωθούν με τις πρακτικές της αρχαιολογίας

o          Να γνωρίσουν τη διαδικασία «από το εύρημα στο έκθεμα»

o          Να μελετήσουν τις πληροφορίες που αντλούν από τα αρχαία αντικείμενα

o          Να αποκτήσουν γνώσεις για τη διαδικασία τη συντήρησης και της καταγραφής

o          Να συγκρίνουν τα αρχαία υλικά

o          Να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, εμπνεόμενα από τις πρακτικές  της ανασκαφής και του μουσείου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί περίπου 1 ώρα και περιλαμβάνει: συζήτηση, αναπαράσταση μιας μικρής ανασκαφής στο αίθριο του μουσείου, παιχνίδι ρόλων, αρχαιολογική καταγραφή και  ταξινόμηση ευρημάτων.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/09/2014 - 31/12/2014

Τόπος:

  • Κομοτηνή, Ροδόπης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Νάγια Δαλακούρα
Αρχαιολόγος-μουσειολόγος
Τηλέφωνο: +30 25310 22 411
Φαξ: +30 25310 21 517
Email: efarod@culture.gr

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 09:00-10:00

Χώρος λειτουργίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
Ηλικίες: Μαθητές Δ΄ Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Έτος:

2014
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις