Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αρχαία επαγγέλματα

 Θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος: η γνωριμία με τα επαγγέλματα στην αρχαία Ελλάδα.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγική ενότητα (10 λεπτά): Γνωριμία με τα παιδιά.Εισαγωγή στο θέμα της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων και τις κατηγορίεςτων αρχαίων ελληνικών επαγγελμάτων και των συνθηκών κάτω από τις  οποίες εξασκούνταν.

2. Παιχνίδι ανακάλυψης με τη χρήση εποπτικού υλικού (10λεπτά)

Με τη βοήθεια ειδικού εποπτικού υλικού οι μαθητές προσπαθούννα αναγνωρίσουν τα επαγγέλματα που απεικονίζονται στην αρχαία ελληνικήαγγειογραφία.

3. Διεξαγωγή έρευνας στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου (15λεπτά)

Οι μαθητές διεξάγουν έρευνα στον εκθεσιακό χώροσυγκεντρώνοντας αρχαία αντικείμενα που θα τους χρησίμευαν στο επάγγελμα που θαεπέλεγαν να εξασκούν ως αρχαίοι.

4. Εικαστική δραστηριότητα (20 λεπτά)

5. Αξιολόγηση (5 λεπτά)

Τα παιδιά παρουσιάζουν τα έργα τους και, εκφράζουν τασυμπεράσματά τους για τις πτυχές του αρχαίου ελληνικού βίου που ανακάλυψαν.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές:

o          Να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές κατηγορίες των εκθεμάτων ενός μουσείου

o          Να γνωρίσουνστοιχεία για την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων

o          Να μελετήσουν τις πληροφορίες που αντλούν από την αρχαία εικονογραφία

o          Να αποκτήσουν γνώσεις για τα αρχαία επαγγέλματα

o          Να συγκρίνουν την εξέλιξη των επαγγελμάτων διαχρονικά

o        Να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, εμπνεόμενοι από τα εκθέματα τουμουσείου

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί περίπου 1 ώρα καιπεριλαμβάνει: συζήτηση, παιχνίδι αναγνώρισης, ρόλων, έρευνας και εικαστικήδραστηριότητα στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/10/2013 - 31/12/2013

Τόπος:

  • Κομοτηνή, Ροδόπης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Νάγια Δαλακούρα
Αρχαιολόγος-μουσειολόγος
Τηλέφωνο: +30 25310 22 411
Φαξ: +30 25310 21 517
Email: efarod@culture.gr

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη 09:00-10:00
Χώρος λειτουργίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
Ηλικίες: Μαθητές Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Έτος:

2013
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις