Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση τμήματος κύλικα από το Πυθαγόρειο Σάμου
Το θραύσμα αποτελεί τμήμα μικρού ανοιχτού αγγείου που σώζει μέρος από το χείλος και το σώμα καθώς και την απόφυση της μιας λαβής. Φέρει εσωτερικά μελανό γάνωμα. Εσωτερικά παρατηρήθηκαν εκδορές και θραύση στη βάση του.
Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν λεπτομερειακή κατάσταση διατήρησης, αφαλάτωση, μηχανικό καθαρισμό, στέγνωμα, και τεκμηρίωση των εργασιών. Για την αφαλάτωση χρησιμοποιείται η μέθοδος της στατικής εμβάπτισης και θεωρείται πλήρης όταν οι τιμές αγωγιμότητας είναι κοντά στην τιμή της αγωγιμότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης. Η διαδικασία της αφαλάτωσης αποτελεί χρονοβόρο στάδιο της συντήρησης. Το θραύσμα εμβαπτίζεται σε διαδοχικά μπάνια θαλασσινού νερού – νερού δικτύου ύδρευσης –απιονισμένου νερού. Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο γίνεται σύμφωνα με τη μέτρηση της αγωγιμότητας.
Κατά την διαδικασία του μηχανικού καθαρισμού χρησιμοποιήθηκαν μαλακά πινέλα καθώς στη επιφάνεια του δεν παρατηρήθηκαν θαλλάσιες επικαθήσεις, παρά μόνο λεπτή κρούστα αλάτων.Κατά την διάρκεια του καθαρισμού αποκαλύφτηκε στη βάση του αγγείου σκηνή κυνηγιού.
Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού το αντικείμενο αφέθηκε να στεγνώσει.
Η σημασία της συντήρησης, πέρα από τη διάσωση και αποκατάσταση του αντικειμένου, έγκειται και στη δυνατότητα επιστημονικής αξιοποίησης του αντικειμένου (μελέτη - ανάδειξη - έκθεση).


Χρηματοδότης: ΥΠΠΟΑ

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2010 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Συμεωνίδου Σμαράγδα
ΤΕ Συντηρητών

Βιβλιογραφία:

  • Pearson, C.1987:Conservasion of Ceramics Glass and Stone in The conservation of marine Archaeological Obiects., C. Pearson (ed) Butterworths, 1987, London, 253-267
  • Λαμπρόπουλος Β.Ν., Κεραμικά, Τεχνολογία, Διάβρωση και Συντήρηση Αθήνα, Αθήνα, 1996
  • Σαραμαντή Θ. Μωρϊτου, Α. 1994: Η Συντήρηση των κεραμεικών ευρημάτων του ναυαγίου του Δοκού. Ενάλια, τόμος ΙΙΙ, ΤΕΎΧΗ 3/4,, 1991, σελ. 32-40
  • Cronyn J.M., The elements of archaeological conservation 2 Routledge, 1990

Ετικέτες:

Έτος:

2010
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις