Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών
Α. H συντήρηση και ανάδειξη των ορατών βυζαντινών στρωμάτων των τοιχογραφιών του καθολικού της Μονής Προδρόμου Σερρών. Οι τοιχογραφίες αυτές βρίσκονται στον πρώτο εκ δυσμών νάρθηκα ή Ενάτη, του οποίου καλύπτουν όλες τις επιφάνειες και στο δεύτερο νάρθηκα ή Μεσονυκτικόν, όπου μέχρις στιγμής είναι ορατές τρεις παραστάσεις.
Β. Aποκάλυψη παλαιότερων στρωμάτων. Τα στρώματα αυτά βρίσκονται στο δεύτερο νάρθηκα ή Μεσονυκτικόν, τον Κυρίως ναός και στο Ιερό Βήμα. Το νεότερο στρώμα επιζωγράφισης που απομακρύνθηκε χρονολογείται στο 1805 (Μεσονυκτικόν) και 1803 (Κυρίως ναός και το Ιερό Βήμα) και κάλυπταν παλαιότερο στρώμα, με ενδιάμεσες τοπικές επιζωγραφήσεις.

Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως περιγράφηκε παραπάνω, εκτελούνται εργασίες καθαίρεσης μη ακατάλληλων και σαθρών κονιαμάτων, εργασίες αντικατάστασης επιχρισμάτων με σύνθεση συμβατή στο αρχικό υλικό δόμησης, εργασίες στερέωσης υποστρώματος και ζωγραφικής επιφάνειας, αντιμετώπιση ρηγματώσεων, εργασίες καθαρισμού με μεικτά και μηχανικά μέσα, εργασίες αφαίρεσης νεότερου στρώματος επιζωγράφισης, εργασίες τεκμηρίωσης και εργαστηριακές αναλύσεις κονιαμάτων.

Χρηματοδότης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Σέρρες, Σερρών

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Σταυρούλα Δαδάκη - Σοφία Καπέτη
Αρχαιολόγοι
Τηλ: +30 2510 224716
Fax: +30 2510 228689
Email: efakav@culture.gr

Ηλέκτρα Καραγιαννίδου-Γιώργος Γούσιας- Στυλιανός Στεφανίδης
Συντηρητές
Τηλ: +30 2313 310400
Fax: +30 2310 247106
Email: efapoth@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Α. Ξυγγόπουλος, Aι τοιχογραφίαι τον Καθολικού της Μονής Προδρόμου παρά τάς Σέρρας, Θεσσαλονίκη, 1973
  • Ε. Ν. Κυριακούδης, "Η τέχνη στη Μονή Προδρόμου Σερρών κατά την περίοδο της Σερβοκρατίας στον 14ο αιώνα¨, Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου, Χριστιανική Μακεδονία - Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης, Θεσσαλονίκη, 1995
  • Π. Ν. Παπαγεωργίου, Αι Σέρραι και………η μονή Ιωάννου του Προδρόμου, ΒΖ, 3, 1894, x.x
  • , V. J. Djuric, Les portraits des Serbes dans le monastere de St. – Jean – Prodrome, Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την αρχαία στη Μεταβυζαντινή κοινωνία, Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Σέρρες 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 1993, τόμος Β, Δήμος Σερρών, Θεσσαλονίκη, 1998
  • Κατσαρός Β. – Παπαστάθης Χ., Εκκλησιαστικά χειρόγραφα της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Κώδικες, βρέβια, κατάστιχα, αντιγραφές επισήμων εγγράφων της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και η κατάσταση της Βιβλιοθήκης της Μονής, όπως εμφανίζεται σε ανέκδοτο κατάλογο των χειρογράφων, Θεσσαλονίκη, 1998

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις