Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Θησαυρός νομισμάτων από το Ναυάγιο της Σύρνας
Ο θησαυρός νομισμάτων από το ναυάγιο της Σύρνας αποτελείται απο περίπου 35.000 ρωμαϊκά νομίσματα του β' μισού του 3ου μ.Χ αιώνα. Τα νομίσματα είναι χάλκινα με ένα λεπτό στρώμα επαργύρωσης. Το στρώμα του αργύρου διατηρείται κατά τόπους σε λίγα νομίσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είτε έχει καταναλωθεί σε προϊόντα διάβρωσης ή έχει αποκολληθεί λόγω των προϊόντων του χαλκού του υποκείμενου στρώματος. Το διάστημα 2012-2013 έχουν συντηρηθεί 1.350 νομίσματα ενώ ο συνολικός αριθμός συντηρημένων νομισμάτων του θησαυρού είναι 11.175. Η συντήρησή τους έγινε στο εργαστήριο μετάλλου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Η επιλογή της μεθόδου συντήρησης έγινε με άξονα την προσπάθεια διατήρησης της αρχικής επιφάνειας όπου αυτή σώζεται καθώς και του στρώματος αργύρου στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό. Έτσι ο σκοπός είναι η διατήρηση και ανάδειξη του στρώματος προϊόντων διάβρωσης ή της επιφάνειας μετάλλου όπου σώζονται οι περισσότερες λεπτομέρειες και η σταθεροποίηση του στρώματος αυτού έτσι ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω διάβρωσή του. Η μέθοδος συντήρησης που επιλέχθηκε είναι συνδυασμός χημικού και μηχανικού καθαρισμού. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η απομάκρυνση των προϊόντων διάβρωσης, τα οποία έχουν μεγαλύτερη σκληρότητα από το μέταλλο και η ανάδειξη των λεπτομερειών της παράστασης που διατηρούνται, αποφεύγοντας την χάραξη του μετάλλου και την απώλεια υλικού από την επιφάνεια.
Η επιλογή των διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν έγινε κατά περίπτωση ανάλογα με τα προϊόντα διάβρωσης. Για την διάλυση των σκληρών πράσινων κρουστών και των λευκών εξανθίσεων αλάτων έγινε χρήση μυρμικικού οξέος 20% κ.ο. σε νερό. Για την περίπτωση του χλωριούχου αργύρου χρησιμοποιήθηκε διάλυμα θειοθειικού αμμωνίου 15% κ.β. σε νερό, ενώ για το μωβ κρυσταλλικό βρωμιούχο και ιωδιούχο προϊόν του αργύρου έγινε χρήση silver dip (διάλυμα θειουρίας και μυρμικικού οξέως). Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή έγινε ελεγχόμενα με τη χρήση κομπρέσας και τα χημικά διαλύματα εφαρμόστηκαν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Στη συνέχεια η απομάκρυνση των προϊόντων έγινε μηχανικά με τη χρήση βελόνας, νυστεριού και υαλόβουρτσας κάτω από στερεομικροσκόπιο σε μεγάλη μεγέθυνση. Ακολούθησαν πλύσεις με απιονισμένο νερό και ξήρανση σε μπάνιο ακετόνης. Στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε ενεργός διάβρωση έγινε σταθεροποίηση του νομίσματος με εμβάπτιση σε διάλυμα βενζοτριαζόλης 3% κ.β. σε αιθανόλη. Για την περαιτέρω προστασία των νομισμάτων εφαρμόστηκε βερνίκι paraloid B72 8% σε ακετόνη.
Η συντήρηση των νομισμάτων του θησαυρού της Σύρνας κατέστησε δυνατή την εμφάνιση των λεπτομερειών στην επιφάνειά τους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάγνωση τους και η μελέτη των παραστάσεων, γεγονός που ήταν αδύνατο στην πρότερη κατάστασή τους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θησαυρό και έναν από τους μεγαλύτερους σε αριθμό νομισμάτων στη Μεσόγειο. Τα νομίσματα που έχουν συντηρηθεί εμφανίζουν 13 διαφορετικούς αυτοκράτορες, συχνά με πολλές διαφορετικές κοπές.
Η αρχική επιφάνεια των νομισμάτων δεν διατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις και η επιφάνεια εμφανίζεται πορώδης με πολλές μικρές κοιλότητες και απώλεια υλικού ιδιαίτερα στις περιφέρειες. Στις περιοχές που σώζεται το στρώμα αργύρου η επιφάνεια είναι λεία. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται ρηγματώσεις και σπασίματα, ενώ συχνά η επιφάνεια είναι κρακελαρισμένη. Η μηχανική αντοχή των νομισμάτων και η κατάσταση διατηρησης τους χαρακτηρίζεται μέτρια κατά μέσο όρο. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ορυκτοποίηση του υλικού στην επιφάνεια και την περιφέρεια, γεγονός που μειώνει την μηχανική αντοχή τους.
Μετά τη συντήρηση η επιφάνεια των νομισμάτων εμφανίζεται σταθερή και είναι εμφανείς οι λεπτομέρειες του αναγλύφου. Ο αριθμός των συντηρημένων νομισμάτων είναι ικανός για να δώσει μια συνολική εικόνα του θησαυρού στους μελετητές του.

Χρηματοδότες: ΥΠΠΟΑ, Ελβετική Συνομοσπονδία

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2012 -

Τόπος:

  • Νoτιοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Σμαράγδα Συμεωνίδου
ΤΕ Συντηρητών
Τηλ: +30 210 92 35 105

Αντιγόνη Λεάκου
Συντηρήτρια ΤΕ
Τηλ: +30 210 92 35 105
E-mail: eena@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Stabolov, T, The Corrosion and Conservation of Metalic Antiquities and Works of Art, Central Research Laboratory for Objects and Science, Amsterdam,, 1985
  • , Cronyn, J.M., The Elements of Archaeological Conservation, Routledge, London, 1990
  • , Selwin, L., Metals and Corrosion, Canadian Conservation Institute, Canada, 2004
  • , Bertholon, R., Relier, C., “Les Metaux Archaeologic”, στο Berducou, M., C. ( επιμ. ), La conservation en Archaeologie, Paris,, Masson, 1990, pp. 163-221
  • , Horie, C.,V., Materials for Conservation , Oxford,, Butterworth-Heinemann, 1987

Ετικέτες:

Έτος:

2012
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις