Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση μεταλλικών ευρημάτων στο εργαστήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά
Στην ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων λειτουργεί Τμήμα Συντήρησης το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση αρχαιολογικών αντικειμένων. Στο τμήμα απασχολούνται Συντηρητές ΤΕ, ΔΕ και Τεχνικοί Συντήρησης.
Για τα κινητά αντικείμενα που προέρχονται από τους χώρους ευθύνης της, η Εφορεία διαθέτει εργαστήρια συντήρησης που βρίσκονται:
1) Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
2) Στον αποθηκευτικό χώρο του Ελληνικού
3) Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας

Το προσωπικό που τα στελεχώνει είναι σε θέση να πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης σε αντικείμενα από κεραμικό, μέταλλο, λίθο κ.ά. που εισρέουν στα εργαστήρια από ανασκαφικές έρευνες (σωστικές ή μη), είναι μουσειακά εκθέματα ή τμήματα μνημείων.
Οι συντηρητές της Εφορείας είναι επίσης υπεύθυνοι για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (στερεώσεις επιφάνειας, καθαρισμοί, συμπληρώσεις, κ.ά.) και στα κατά τόπους μνημεία που ελέγχει η Εφορεία, όταν δεν πρόκειται για εργασίες αναστήλωσης.
Η Εφορεία έχει επίσης συνδράμει κατά το πρόσφατο παρελθόν έκτακτες ανάγκες άλλων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ παρέχοντας αθρώπινο δυναμικό ή/και πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή των χώρων συντήρησης.
Στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά, συντηρήθηκαν κατά το έτος 2009, 634 μεταλλικά αντικείμενα. Πρόκειται κυρίως για κάτοπτρα, εργαλεία, νομίσματα, όπλα, κοσμήματα, τμήματα αγαλμάτων, στλεγγίδες, φιάλες κ.ά.

Ημερομηνία:

01/01/2009 - 31/12/2009

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γιαρμενίτης Ιωάννης
Συντηρητής ΠΕ
Τηλ: 210 4180992
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις