Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση πήλινων αγγείων, πήλινων ειδωλίων, μικροαντικειμένων και μετάλλινων αντικειμένων (χάλκινων, χρυσών, ασημένιων)
Για τη διεξαγωγή των έργων συντήρησης χρησιμοποιούνται κατάλληλοι εργαστηριακοί χώροι, στους οποίους παράλληλα αποθηκεύοντα τα αγγεία και τα όστρακα από τις ανασκαφικές εργασίες.
Στη συνέχεια, το υλικό πλένεται και σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται και μηχανικός καθαρισμός για την απομάκρυνση τυχόν ξένων ουσιών.
Το κεραμεικό υλικό καθαρίζεται από τις διάφορες επικαθίσεις με απιονιοσμένο νερό, που ενισχύεται με τρίψιμο με μαλακή βούρτσα για την απομάκρυνση των διαλυτών αλάτων από τους πόρους των κεραμικών.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι σαθρή, γίνεται στερέωση με αραιά ακρυλικά διαλύματα, όπως INTRALAC - PARALOID B72 διαλυμένο σε ακετόμη ή αραιά γαλακτώματα όπως Primal AC33 διαλυμένο σε νερό.

H συγκόλληση των θραυσμένων τμημάτων χρησιμοποιείται συνήθως η κόλλα UHU HART. Μετά το τέλος της συγκόλλησης γίνεται συμπλήρωση των τμημάτων των αγγείων, που έχουν οριστικά χαθεί, με γύψο καλλιτεχνίας στην εξωτερική πλευρά, εδραζόμενη στην ελαστική επιφάνεια ενός φουσκωμένου μπαλονιού.
Για την συμπλήρωση του χείλους και της βάσης τοποθετείται εξωτερικό φύλλο οδοντιατρικού κεριού, γίνεται η αποκατάσταση αντίστοιχων σωζόμενων τμημάτων και ο γύψος τοποθετείται εσωτερικά.
Για τη χρωματική συμπλήρωση χρησιμοποιούνται συνήθως ακρυλικά χρώματα σε τόνους ένα με δύο βαθμούς πιο ανοιχτούς από το χρώμα του πηλού, έτσι ώστε να ξεχωρίζει το κομμάτι του γύψου.
Τα παραπάνω υλικά χρησιμοποιούνται στη συντήρηση των κεραμεικών για πολλά χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα χωρίς τη δημιουργία προβλημάτων.

Για τον καθαρισμό των χάλκινων αντικειμένων (όπλων, εργαλείων κλπ.) χρησιμοποιείται μηχανικός καθαρισμός με νυστέρι και οδοντιατρικός τροχός.
Στη συνέχεια τα αντικείμενα ξεπλένονται με διάλυμα από ασετόν, στεγνώνονται σε κλίβανο και καλύπτεται η επιφάνειά τους από ένα στρώμα προστατευτικού βερνικιού (intralac με ασετόν).
Τα συντηρημένα αντικείμενα φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους με Silica gel για προστασία από την υγρασία ή σε καταψύκτη ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες διατήρησης.

Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό σιδερένιων αντικειμένων χρησιμοποιείται η μέθοδος της αμμοβολής με άμμο (πυριτική σκόνη γυαλιού) ανάλογα με το αντικείμενο και το βαθμό διατήρησής του.
Μετά τον μηχανικό καθαρισμό τα αντικείμενα παραμένουν σε απεσταγμένο νερό για εύλογο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια στεγνώνονται σε κλίβανο.
Στο τελικό στάδιο τα αντικείμενα εμβαπτίζονται σε μικροκρυσταλικό κερί και η συμπλήρωση τους γίνεται με χρωματισμένο κερί και τσίγκο.

Στην αρχαιολογική αποθήκη της Αταλάντης πλύθηκαν αγγεία, όστρακα, κεραμίδες και μικροευρήματα από τις σωστικές ανασκαφές που διεξήχθηκαν κατά το 2001 σε οικόπεδα της Αταλάντης και της Λοκρίδας γενικότερα.
Πλύθηκε και συντηρήθηκε επίσης το υλικό από την ανασκαφή στη νεολιθική θέση στον Αγ.Βλάση Αταλάντης.

Συγκολλήθηκαν 69 αγγεία και 4 ταφικοί πίθοι, ενώ ελέγχθηκαν τα όστρακα από ανασκαφές του 1998 στο πλαίσιο της μελέτης του υλικού.
Συγκολλήθηκαν και συντηρήθηκαν 148 ειδώλια, 29 λίθινα και 60 διαφόρων κατηγοριών μικροαντικείμενα καθώς και 380 μεταλλικά αντικείμενα.

Όλα τα παραπάνω ευρήματα μετά την συντήρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις την αποκατάστασή τους σύμφωνα πάντα με επιστημονικά κριτήρια, αποτέλεσαν αντικείμενα εμπεριστατωμένης μελέτης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις έδωσε σημαντικά ιστορικά συμπεράσματα που αφορούσαν την καθημερινή δραστηριότητα των ανθρώπινων ομάδων κάθε εποχής, μεσα από τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Η μεθοδική συντήρηση και η επιστημονική αποκατάσταση των αρχαιολογικών ευρημάτων συνυσφέρει ουσιαστικά στην προσέγγισή τους και από το ευρύ κοινό, επιτυγχάνοντας έτσι έναν από τους στόχους του Μουσείου.

Ημερομηνία:

01/01/2001 - 31/12/2001

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Υπεύθυνος: Βαποράκης Χρήστος
συντηρητής
Τηλ: +30 -2233089210
Fax: +30 -2233023355
e-mail: idepka@culture.gr
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις