Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως
Οι εργασίες συντήρησης άρχισαν το 1999, έπειτα από την έγκριση της σχετικής μελέτης και έχουν ως εξής:
1. Εργασίες εξυγίανσης των λίθων και του γλυπτού διακόσμου των, από τις παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης με την αφαίρεση των βλαπτικών υλικών, κονιαμάτων σφράγισης, συμπλήρωσης και πλαστικής αποκατάστασης, αφαίρεση των αρχαίων συνδέσμων και γόμφων που έχουν οξειδωθεί, καθώς και των σύγχρονων μαρμάρινων συμπληρωμάτων στις γωνίες των λίθων που είχαν καταπονηθεί και καταστραφεί εξ αιτίας της οξείδωσης των αρχαίων συνδετηρίων.

2. Εργασίες δομικής αποκατάστασης με την συγκόλληση θραυσμάτων που αποκολλήθηκαν κατά την παραμονή των λίθων στο μνημείο και αφαιρέθηκαν στην αποξήλωσή τους, ή βρίσκονταν στην αποθήκη, μετά από επιβεβαίωση της απόδοσής τους στη δυτική ζωφόρο από παλαιότερους μελετητές. Στις εργασίες χρησιμοποιούνται ενέματα για σφράγιση των ρωγμών και πλήρωση των εσωτερικών κενών του μαρμάρου και σύνδεσμοι τιτανίου διαφόρων διατομών.

3.Συντήρηση επιφάνειας από φυσικοχημικούς παράγοντες, όπως οι ποικίλες μορφές της διάβρωσης, οι μικροοργανισμοί, οι επικαθήσεις αιθάλης και η μαύρη κρούστα. Έπειτα από μακρόχρονη έρευνα για τον καθαρισμό της επιφάνειας με συνδυασμό διαφόρων μεθόδων, επιλέχθηκε η μέθοδος καθαρισμού με laser ως η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη για τον καθαρισμό της ζωφόρου. Μετά από την πραγματοποίηση δοκιμών σε δοκίμια από σύγχρονα συμπληρώματα, αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων, αποξηλωμένα ή in situ, σε θραύσματα γλυπτών της αποθήκης και σε επιλεγμένα σημεία της Δυτικής ζωφόρου, άρχισε να υλοποιείται ο καθαρισμός από τον Σεπτέμβριο του 2002 στον λίθο VI της Δυτικής ζωφόρου, με ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την αφαίρεση των επικαθήσεων, την αποκάλυψη και ανάδειξη των εγχρώμων στρωμάτων καθώς και άλλων στοιχείων της γλυπτής επιφάνειας.

Το 2001 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες δομικής αποκατάστασης και συντήρησης που περιγράφονται πιο πάνω σε 11 από τους 14 αποξηλωμένους λίθους της ζωφόρου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εξαντλητικές δοκιμές για τον καθαρισμό των επικαθήσεων αιθάλης και της μαύρης κρούστας, σε δοκίμια από σύγχρονα συμπληρώματα, σε αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων, αποξηλωμένα ή in situ (Παρθενών, Ερέχθειο), σε θραύσματα γλυπτών της αποθήκης και σε επιλεγμένα σημεία της Δυτικής ζωφόρου με τον συνδυασμό τεσσάρων κυρίως μεθόδων (σηπιόλιθοι, αναστροφή γύψου, μικροψηγματοβολή και laser. To 2001 ολοκληρώθηκε η μελέτη του καθαρισμού από την χημικό μηχανικό Εβη Παπακωνσταντίνου και την συντηρήτρια Κατερίνα Φραντζικινάκη, και υποβλήθηκε για έγκριση στο ΚΑΣ.

Χρηματοδότης: TΔΠΕΑΕ

Ημερομηνία:

01/01/1999 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αναστασία Πάνου
Συντηρήτρια
 
Έβη Παπακωνσταντίνου
Χημικός Μηχανικός
Τηλ: 210-3233009

Βιβλιογραφία:

  • Berger, E. και Gisler- Huwiler, M., Der Parthenon in Basel, Dokumentation zum Fries, 1996
  • Γαλανού, Α.- Δογάνη, Γ., Η Δυτική Ζωφόρος, Μελέτη Συντήρησης, στο: Θ. Σκουλικίδης κ.α, Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τ. 3γ, Αθήνα, χ.χ.
  • Κουφόπουλος, Π., Προγράμματα Αποκαταστάσεως του Οπισθονάου, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τ. 3α, Αθήνα, 1994, 60-61
  • Μαλλούχου, Φ., Η αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στη νεώτερη Ελλάδα, 1834-1939, Αθήνα, 1998, 76 κ.ε., 91 κ.ε., 205 κ.ε.
  • Μαλλούχου-Tuffano, Φ., Επεμβάσεις στον Οπισθόναο και στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνα τον 19ο και 20ό αι., στο:, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τ. 3, Αθήνα, 1994
  • Παπακωνσταντίνου, Ε. - Φραντζικινάκη, Κ. - Πουλή, Π. - Ζαφειρόπουλος, Β., Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα & Μελέτη καθαρισμού της Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνος, Αθήνα, 2002

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις