Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση τοιχογραφιών ναού Πρωτάτου Καρυών Αγίου Όρους
Στο ναό του Πρωτάτου, που κοσμείται με τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αιώνα, του περίφημου ζωγράφου Μανουήλ Πανσέληνου, η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πραγματοποιεί εργασίες μελέτης και συντήρησης των τοιχογραφιών. Κύρια εργασία των συντηρητών της είναι η λεπτομερής σχεδιαστική αποτύπωση των περιγραμμάτων των μορφών και των παραστάσεων, και στη συνέχεια η χρωματική σήμανση της παθολογίας των τοιχογραφιών κατά ομάδα φθορών.
Παράλληλα, πραγματοποιείται η λήψη ψηφιακών φωτογραφιών των τοιχογραφιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία φθορών, καθώς και η καταγραφή της παθολογία τους, ανά μορφή Αγίου και ανά παράσταση.
Οι αρχικές αυτές εργασίες αποσκοπούν στη συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης, που αφορά στη συντήρηση του συνόλου των τοιχογραφιών του Πρωτάτου και εντάσσεται στη γενκότερη μελέτη αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημείου.

Το 2001 άρχισαν οι εργασίες της λεπτομερούς σχεδιαστικής αποτύπωσης των μορφών των τοιχογραφιών του ναού του Πρωτάτου σε κλίμακα 1:1, καθώς και των φθορών τους.

Χρηματοδότηση: ΥΠΠΟ / 10η ΕΒΑ

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2001 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ιωάννης Ταβλάκης
Αρχαιολόγος

Σ.Στεφανίδης - Χ. Κατσίφας - Δ. Βλάσσης - Αθ. Καρβουνάρης 
Συντηρητές έργων τέχνης 

Τηλ: +30 2310 285163 
Fax: +30 2310 251892 
E-mail: 

Βιβλιογραφία:

  • Millet G., Monuments de l' Athos, Les Peintures, Παρίσι, 1927
  • , Μανουήλ Πανσέληνος εκ του Ιερού Ναού του Πρωτάτου, Θεσσαλονίκη, 2003

Ετικέτες:

Έτος:

2001
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις