Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση οροφογραφίας, αποκάλυψη - συντήρηση τοιχογραφιών κτιρίου Ανακτόρων - Συντήρηση αντικειμένων Ασιατικής Τέχνης.
Στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης υπάρχουν αντικείμενα τα οποία ανά κατηγορία τα χωρίζουμε σε κεραμικά (πορσελάνες), ξυλόγλυπτα, οστέινα, μεταλλικά, χάρτινα και υφασμάτινα. Τα αντικείμενα αυτά απαιτούν σε πρώτη φάση αξιολόγηση και προληπτική συντήρηση. Σε συνάρτηση με τις εργασίες αυτές καθορίζεται και η τελική επέμβαση. Το Μουσείο, επίσης, απαιτεί συντήρηση των χώρων του καθότι χαρακτηρίζεται ως μνημείο. Στον α' όροφο του Μουσείου πρόκειται να γίνουν εργασίες συντήρησης και αποκάλυψη των τοιχογραφιών στο περιστύλιο του α΄ ορόφου. Πιο συγκεκριμένα το περιστύλιο φέρει θολωτή οροφή που χωρίζεται σε τρία τμήματα από δύο διαφορετικές ταινίες που φέρουν φατνώματα. Η συντήρηση των τοιχογραφιών του κτιρίου γίνεται υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Σ.Α/ΥΠ.ΠΟ.

Τα ξυλόγλυπτα, οι λάκκες και τα κεραμικά (πορσελάνες) παρουσιάζουν κυρίως προβλήματα αποκόλλησης και απόσπασης τμημάτων. Για την αποκατάστασή τους εκτελούνται εργασίες συγκόλλησης, στερέωσης, καθαρισμού, συμπλήρωσης και αισθητικής αποκατάστασης. Στα μεταλλικά αντικείμενα οι εργασίες συντήρησης περιορίζονται σε προληπτικό επίπεδο με δημιουργία σωστού περιβάλλοντος φύλαξης και έκθεσης και αποτελεσματικές συγκολλήσεις και καθαρισμούς. Στα χάρτινα αντικείμενα γίνονται κυρίως προληπτικές επεμβάσεις με έμφαση στη σωστή φύλαξή τους με δημιουργία αντιόξινων υποστρωμάτων φύλαξης και έκθεσης και αποσπασματικής συμπλήρωσης, στερέωσης και καθαρισμού. Όλες οι εργασίες συντήρησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η εφαρμογή της συντήρησης σε προληπτικό επίπεδο έτσι ώστε παράλληλα με την αξιολόγηση της γενικής εικόνας των αντικειμένων να επιτευχθούν και οι καλύτερες συνθήκες φύλαξης, έκθεσης και εφαρμογής των τελικών επεμβάσεων, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η συντήρηση λαμβάνει χώρα στα εργαστήρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης και γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η συντήρηση των ασιατικών αντικειμένων των συλλογών του Μουσείου γίνεται με ευθύνη του ίδιου του Μουσείου.

Ημερομηνία:

01/01/2002 - 01/01/2006

Τόπος:

  • Κέρκυρα, Κέρκυρας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Βιβλιογραφία:

  • Δημακόπουλος, Ο G. Whitmore στην Κέρκυρα, ------------, 1994

Ετικέτες:

Έτος:

2002
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις