Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προκαταρκτικές εργασίες, τεκμηρίωση και ανάδειξη του Τελεστηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας
Στόχος του προγράμματος είναι η εκτέλεση προκαταρκτικών εργασιών, η τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση, η πλήρης τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου, η αρχαιολογική-αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και η διατύπωση προτάσεων για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 24 μήνες με χρόνο έναρξης την 18η Ιουνίου 2013 και λήξης την 18η Ιουνίου 2015. Οι απαιτούμενες εργασίες, μελέτες και προμήθειες πραγματοποιούνται από την ΕΦΑΔΥΑΤ με αυτεπιστασία και απολογιστικά. Η συνολική πίστωση από την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 100.000 Ευρώ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί ή αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: ανασκαφικού καθαρισμοί, τοπογραφική αποτύπωση του Τελεστηρίου σε δύο φάσεις, ορθοφωτογράφηση σε δύο φάσεις, μετακίνηση, καταγραφή, αρχιτεκτονική αποτύπωση και φωτογράφιση κατακείμενων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών σε δύο φάσεις, εργαστηριακές έρευνες των πετρωμάτων του μνημείου και σχεδιασμός νέων συμβατών υλικών για μελλοντικές εργασίες στερέωσης και τέλος εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης του Τελεστηρίου.


Χρηματοδότης: Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία:

18/06/2013 - 18/06/2015

Τόπος:

  • Ελευσίνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Παπαγγελή Καλλιόπη
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 55 61 097

Ετικέτες:

Έτος:

2013

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις