Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επισκευή, διαρρύθμιση και επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων
Στόχος του προγράμματος είναι η επισκευή, διαρρύθμιση και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων.

Η διάρκεια του έργου ΕΣΠΑ είναι 28 μήνες με χρόνο έναρξης στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και λήξη στις 30 Δεκεμβρίου 2015. Το έργο αποτελείται από τρία Υποέργα. Το 1ο Υποέργο που αφορά στην Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων εκτελείται από την ΕΦΑΔΥΑΤ με αυτεπιστασία και απολογιστικά. Το 3ο Υποέργο που αφορά στην προμήθεια των προθηκών εκτελείται από την ΕΦΑΔΥΑΤ με ανοιχτή διαδικασία (διεθνής διαγωνισμός). Η συνολική πίστωση για το 1ο Υποέργο ανέρχεται στο ποσό των 487.550,00 Ευρώ και η συνολική πίστωση του 3ου Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ευρώ. Στο πλαίσιο του 1ου Υποέργου έχουν πραγματοποιηθεί ή αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: 1) Έρευνα - τεκμηρίωση - πληροφόρηση. 2) Μεταφορές αρχαιοτήτων. 3) Συντήρηση εκθεμάτων. 4) Διαμορφώσεις - Εξοπλισμός εσωτερικών χώρων και γραφείου διοίκησης Μουσείου. 5) Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. 6) Πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 7) Ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός. Το 2ο Υποέργο αφορά στην επισκευή του κτηρίου και εκτελείται από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων με ανοιχτή διαδικασία (Εργολαβία) και ενέρχεται στο ποστό των 373.522,00 ευρώ.

Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία:

02/09/2013 - 30/12/2015

Τόπος:

  • Κύθηρα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Στέλλα Χρυσουλάκη
Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 45 90 749

Ετικέτες:

Έτος:

2013

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις