Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Linked Heritage
Το Linked Heritage (www.linkedheritage.eu) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, του οποίου οι κύριοι στόχοι είναι:
• Η συνεισφορά μεγάλων ποσοτήτων νέου περιεχομένου στην Europeana, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
• Η βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου, από απόψεως πλούτου μεταδεδομένων, επαναχρησιμοποίησης και μοναδικότητας
• Η βελτίωση της αναζήτησης, ανάκτησης και χρήσης του περιεχομένου της Europeana.
Η κοινοπραξία περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων από 20 χώρες της ΕΕ, καθώς και από το Ισραήλ και τη Ρωσία. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν υπουργεία και αρμόδιους κρατικούς φορείς, πάροχους περιεχομένου και aggregators, κορυφαία ερευνητικά κέντρα, τους εκδότες και ΜΜΕ.

Ημερομηνία:

01/04/2011 - 30/09/2013

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μουτογιάννη Αικατερίνη
Κοτλίδα Μαρία (213 1322356)
Γερασίμου Παναγιώτα (213 1322173)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Έτος:

2011

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις