Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


AthenaPlus - Access to cultural heritage networks for Europeana
Το AthenaPlus είναι ένα CIP δίκτυο βέλτιστης πρακτικής το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και τελειώνει τον Αύγουστο του 2015. Η κοινοπραξία αποτελείται από 40 εταίρους από 21 χώρες κράτη μέλη.

Το AthenaPlus θα βασιστεί στην επιτυχημένη εμπειρία που αναπτύχθηκε από το προηγούμενο έργο ATHENA – όπου αναπτύχθηκαν το σχήμα LIDO και ο διακομιστής συγκέντρωσης (Ingestion Server) ATHENA και το εργαλείο χαρτογράφησης (MINT), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε όλο το οικοσύστημα των έργων της Europeana, συμπεριλαμβανομένου του εν εξελίξει έργου Linked Heritage, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω και να ολοκληρώσει την αποτελεσματική υποδομή και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη των μουσείων και άλλων πολιτιστικών φορέων στο έργο τους για τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου μέσω της Europeana.

Το δίκτυο βέλτιστης πρακτικής που δημιουργήθηκε από το AthenaPlus βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, λόγω:
• Της υψηλής θεσμικής αξίας (οι εκατοντάδες των ευρωπαϊκών οργανισμών συμμετέχουν ή συνδέονται με το έργο)
• Η μεγάλη ποσότητα του περιεχομένου που διατίθεται στη Europeana
• Οι ισχυρές υπηρεσίες για τους οργανισμούς που θα δημιουργηθούν από το έργο
• Οι νέες υπηρεσίες για συγκεκριμένες κοινότητες των χρηστών και των ειδών των πολιτών.


Οι κύριοι στόχοι του έργου AthenaPlus είναι οι εξής:
• Να συνεισφέρει με περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια εγγραφές μεταδεδομένων στην Europeana, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εστιάζοντας κυρίως στα περιεχόμενα μουσείων, με βασικούς πολιτιστικούς φορείς (υπουργεία και αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, αρχεία, κορυφαία ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις).
• Να βελτίωσει την αναζήτηση, ανάκτηση και επανάχρηση του περιεχομένου της Europeana, βελτιώνοντας την διαχείριση της πολύγλωσσης ορολογίας, SKOS εξαγωγών και εργαλείο δημοσίευσης / API για τους παρόχους περιεχομένου.
• Να πειραματιστεί με την επαναχρησιμοποίηση εμπλουτισμένων μεταδεδομένων προσαρμοσμένα για χρήστες με διαφορετικές ανάγκες (τουρίστες, σχολεία, μελετητές) μέσω των εργαλείων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των εικονικών εκθέσεων, τουριστικών και διδακτικών εφαρμογών, τα οποία θα ενταχθούν στα αποθετήρια της Europeana και στις βάσεις των εθνικών αποθετηρίων ή των μεμονωμένων παρόχων περιεχομένου.

Ημερομηνία:

01/03/2013 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Κοτλίδα Μαρία (213 1322356)
Γερασίμου Παναγιώτα (213 1322173)
Ζαγαλίκη Ευαγγελία (213 1322509)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Έτος:

2013

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις