Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού
Με γνώμονα τη διάσωση του Εθνικού πολιτιστικού αποθέματος μέσω της ψηφιοποίησής του, την ευρύτερη προβολή των προϊόντων του Ελληνικού Πολιτισμού μέσω του Διαδικτύου, τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των Ελλήνων πολιτών στην πολιτισμική πληροφορία και γνώση που έχει παραχθεί σε διάφορες ιστορικές περιόδους, και την αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης αυτής για την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, το Υπουργείο Πολιτισμού αξιοποίησε τις δυνατότητες που πρόσφερε το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δια του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" αναπτύσσοντας μια σειρά από ψηφιακές δράσεις.
Απώτερος στόχος των δράσεων αυτών είναι η υλοποίηση του Εθνικού Ιστού Πολιτισμικής Γνώσης, που θα συνδέει και περιλαμβάνει το σύνολο του Πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας και θα δίνει τη δυνατότητα της πληροφόρησης, εκπαίδευσης, μετάδοσης της γνώσης, αλλά και παροχής πληθώρας ψηφιακών υπηρεσιών με συνεργασία του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της χώρας. Οι ψηφιακές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αναφέρονται τόσο στο Εθνικό μας χώρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή.
Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3. - «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού» και ειδικότερα της Πρόσκλησης 152, πραγματοποιήθηκαν έργα με εξαιρετικά καινοτόμο αντικείμενο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους φορείς που ασχολούνται με τον Ελληνικό Πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Κεντρική θέση ανάμεσα σε αυτά κατείχε το έργο «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»


Χρηματοδότες:
75% ΚΠΣ
25% Εθνικοί Πόροι

Ημερομηνία:

01/01/2008 - 31/12/2008

Τόπος:

  • Πειραιάς, Αττικής

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις