Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ATHENA: Access to cultural heritage networks across Europe
Το ATHENA (www.athenaeurope.org) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, με την υποστήριξη του προγράμματος eContentplus, το οποίο στοχεύει στη διαλειτουργική σύνδεση πολιτιστικού περιεχομένου από Μουσεία και Αρχεία της Ευρώπης, με σκοπό την προβολή του στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη EUROPEANA (www.europeana.eu). Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού σκοπεύει να υποστηρίξει ουσιαστικά την ανάδειξη του Ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ημερομηνία:

01/11/2008 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Διαδικτύου
Κατερίνα Μουτογιάννη (τηλ: 213 1322 343)
Κατερίνα Χαμπούρη – Ιωαννίδου (e-mail: ehabouri@culture.gr, τηλ: 213 1322 301)

και ειδικά για την Αρχαιολογική Υπηρεσία:
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Μεταξία Τσιποπούλου, Προϊσταμένη ΔΕΑΜ
Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος ΔΕΑΜ
(e-mail: deam@culture.gr, τηλ: 210 3229 820)

Σχετικά Αρχεία:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ετικέτες:

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις