Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Ζέας στον Πειραιά
Στόχος του προγράμματος είναι η σύνταξη μελετών για την ανάδειξη και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Ζέας και τη μετατροπή του σε χώρο τέλεσης υπαίθριων εκδηλώσεων.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 13 μήνες με χρόνο έναρξης την 15η Μαΐου 2014 και λήξης την 30η Ιουνίου 2015. Οι απαιτούμενες εργασίες και μελέτες πραγματοποιούνται από την ΕΦΑΔΥΑΤ με αυτεπιστασία και απολογιστικά. Η συνολική πίστωση από την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 70.000 Ευρώ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εργασίες: μεταφορά αρχιτεκτονικών μελών, ξένων προς το αρχαίο θέατρο, που ήταν τοποθετημένα εντός των ορίων του μνημείου, τοπογραφική αποτύπωση του θεάτρου και λήψη δειγμάτων για την ανάλυση των δομικών υλικών του. Έχουν ανατεθεί οι μελέτες: α) αρχιτεκτονική μελέτεη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου, β) αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου αρχαίου θεάτρου και σύνδεσής του με το παλαιό και νέο αρχαιολογικό μουσείο καθώς και την υπαίθρια γλυπτοθήκη, γ) μελέτη κατάστασης διατήρησης - καταγραφή φθορών - προτάσεις συντήρησης του σωζόμενου υλικού του αρχαίου θεάτρου, δ) μελέτη Η/Μ και φωτισμού. Επιπλέον, έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη της μελέτης σε σύμβουλο πολιτικό μηχανικό. Εκκρεμεί η διενέργεια ανασκαφικής έρευνας.


Χρηματοδότης: Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία:

15/05/2014 - 30/06/2015

Τόπος:

  • Πειραιάς, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Χρυσουλάκη Στέλλα
Αρχαιολόγος, Διευθύντρια ΕΦΑΔΑΤ
Τηλέφωνο: +30 210 45 90 700
Φαξ: +30 210 41 80 921
Email: efadyat@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2014

Είδος Προγράμματος:

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις