Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


"Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα"
Πρόκεται για έργο που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με κωδικό MIS 453694 και θα υλοποιηθεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και το ΤΕΙ Κρήτης. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος βιωματικής μάθησης με τη μορφή διαδραστικού περιβάλλοντος συλλογικών εμπειριών εικονικής πραγματικότητας. Το περιβάλλον θα είναι εξοπλισμένο με συστήματα τεχνολογίας αιχμής για την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας και χειριστήρια για την αλληλεπίδραση ομάδων χρηστών/ μαθητών με τον εικονικό κόσμο. Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα χρησιμοποιούν ως μέσο και εργαλείο τον πολιτισμό και θα είναι ικανά να συνδυάζουν μαθησιακά εργαλεία με ψηφιακό πολιτισμικό περιεχόμενο.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων κυρίων δράσεων:
1) Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2) Προμήθεια εξοπλισμού.
3) Ανάπτυξη βιωματικού εκπαιδευτικού συστήματος
4) Αξιολόγηση
5) Δημοσιότητα.


Ημερομηνία:

01/12/2014 - 30/11/2015

Τόπος:

  • Ηράκλειο, Ηρακλείου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γαλλή Ειρήνη, Αρχαιολόγος,
Αθανασάκη Κατερίνα, Αρχαιολόγος
Τζανάκη Κλειώ, Αρχαιολόγος
Τηλέφωνο: +30 2810 279063, +30 2810 279062, +30 2810 279064
Φαξ: +30 2810 279071
Email: amh@culture.gr

Ετικέτες:

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις