Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ιστορικός-Αρχαιολογικός Άτλας ελληνοαλβανικής μεθορίου
Το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2006 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG III και αποσκοπεί τόσο στην προβολή και διατήρηση της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της ελληνοαλβανικής μεθορίου και στη διαμόρφωση κοινής πολιτιστικής ταυτότητας στην περιοχή, όσο και στην ανάδειξη αναξιοποίητων πολιτιστικών πόρων, που μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για τουριστική ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνεται η δημιουργία CD-ROM και οδηγού με τη μορφή ενός ιστορικού-αρχαιολογικού άτλαντα, όπου με πρωτότυπο τρόπο θα επιχειρείται η ιστορική και αρχαιολογική χαρτογράφηση της περιοχής εκατέρωθεν των ελληνοαλβανικών συνόρων. Πρόκειται για αρχαιολογικούς χώρους οχυρωματικού, κυρίως, χαρακτήρα (τειχισμένοι οικισμοί, ακροπόλεις, μικρά οχυρά και φυλάκια), που χρονολογούνται στην ύστερη κλασική και ελληνιστική περίοδο στο Νομό Θεσπρωτίας και αρχαίες θέσεις με ανάλογο χαρακτήρα στην άλλη πλευρά των συνόρων, που μένουν αναξιοποίητοι στο πέρασμα του χρόνου και που για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και για την προστασία τους κρίνεται επιβεβλημένη η διασυνοριακή συνεργασία.
Ο Άτλαντας θα προσφέρει λεπτομερειακά ευρετήρια των θέσεων και των μνημείων, συνοδευόμενος από πλούσιο εποπτικό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ.), ενώ θα συμπεριλαμβάνει γενικά εισαγωγικά κείμενα, που θα αφορούν επιμέρους θεματικές ενότητες, όπως για παράδειγμα την ιστορία της περιοχής, την αρχιτεκτονική, την καθημερινή και δημόσια ζωή, το εμπόριο κλπ., προσπαθώντας να εξασφαλίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης της περιοχής και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της. Η όλη έκδοση θα συνοδεύεται από αναλυτική αποδελτίωση όλων των βιβλιογραφικών αναφορών για τις αρχαιότητες και τις θέσεις της περιοχής (γενική βιβλιογραφία, αρχαίοι συγγραφείς, άλλες πηγές και επιστημονικές μελέτες).
Με την ολοκλήρωση του έργου θα ενισχυθεί η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ της ΛΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας και του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας στην περιοχή των Αγίων Σαράντα, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η ιστορική και πολιτιστική ενότητα που παρουσιάζουν οι δύο όμορες περιοχές.

Ημερομηνία:

09/10/2006 - 31/10/2008

Τόπος:

  • Ελλάδα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γεώργιος Ρήγινος
Αρχαιολόγος-Προϊστάμενος ΛΓ΄ ΕΠΚΑ
τηλ.2665029177
fax 2665025133

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις