Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Καταγραφή αντικειμένων νεολιθικής περιόδου
Κατεγράφη μεγάλος αριθμός λίθινων εργαλείων και όπλων της νεολιθικής περιόδου από λειασμένους κροκαλοπαγείς λίθους, όπως πελέκεις, αξίνες και κρουστήρες, ή από αποκρουσμένο πυριτόλιθο και οψιδιανό, όπως λεπίδες, ξέστρα και δρεπάνια. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν και τα λίθινα και πήλινα υφαντικά βάρη, ενώ από τα όπλα ξεχωρίζουν οι αιχμές βελών και δοράτων από ποικίλους λίθους, καθώς και οι πήλινοι πεσσοί σφενδόνης.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει σε μικρό αριθμό κεφαλών σχηματοποιημένων ειδωλίων από πηλό, με υψηλό κυλινδρικό λαιμό, διακριτό κάλυμμα κεφαλής, αδρή απόδοση των οφθαλμών και των λοιπών χαρακτηριστικών του προσώπου, με συνδυασμό πλαστικής και εγχάρακτης μεθόδου.

Ημερομηνία:

01/01/2001 - 01/12/2004

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Έτος:

2001

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις