Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ψηφιοποίηση πολιτισμικού υλικού Νομού Θεσπρωτίας
Το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2006 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2007, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας και αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και την αποτύπωση των αρχαίων μνημείων και των αρχαιολογικών θέσεων του Νομού Θεσπρωτίας με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικού αρχαιολογικού χάρτη. Η εν λόγω εφαρμογή θα επιτρέπει την επεξεργασία και συσχέτιση διαφορετικών αρχαιολογικών μεταβλητών, θα προσφέρει νέες δυνατότητες και θα αναβαθμίσει τόσο την αρχαιολογική έρευνα όσο και τον τρόπο διαχείρισης των αρχαιολογικών μνημείων. Παράλληλα, θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Νομού με τη διάθεση προς δημοσίευση του υλικού στο Διαδίκτυο.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
• η δημιουργία (σχεδιασμός και ανάπτυξη) εφαρμογής διαχείρισης βάσης δεδομένων πολιτιστικού και αρχαιολογικού υλικού και
• η ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού (αρχαιολογικές ανασκαφές, ευρήματα, μουσειακές συλλογές κλπ) σε συνάρτηση με τη
• δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ψηφιακού αρχαιολογικού χάρτη με χρήση ανάλογων εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για τη διαχείριση των αρχαιολογικών θέσεων και των πολιτιστικών πόρων του Νομού Θεσπρωτίας.
Ο ηλεκτρονικός χάρτης θα είναι συμβατός με Ψηφιακή Τράπεζα Πληροφοριών, που θα επιτρέπει την εισαγωγή, αποθήκευση και εύκολη ανάκτηση αρχαιολογικών πληροφοριών, ενώ προβλέπεται η σύνδεση και με άλλες βάσεις δεδομένων, που θα περιέχουν πληροφορίες για το περιβάλλον, τον τουρισμό και κοινωνικά-οικονομικά μοντέλα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για τη δημιουργία μίας ενιαίας βάσης δεδομένων για το Νομό Θεσπρωτίας. Επίσης, το ψηφιοποιημένο υλικό θα μπορεί να διατεθεί για επιστημονικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές ή άλλες κοινωφελείς χρήσεις ή και για χρήση σε δικτυακές πύλες που προβλέπονται να εφαρμοστούν σε παρεμφερή έργα.
Με τον τρόπο αυτό το τελικό προϊόν:
•Μπορεί να αποτελέσει το απαραίτητο υπόβαθρο για τη δημιουργία του αρχαιολογικού κτηματολογίου του Ν. Θεσπρωτίας.
•Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μίας αναπτυξιακής πολιτικής ως οδηγός διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων της περιοχής και στην αξιολόγηση αυτών κατά τη διάρκεια κατασκευής και υλοποίησης αναπτυξιακών έργων τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών.
•Θα συμβάλλει στην προβολή των αναδεικνυόμενων αρχαιολογικών χώρων (Ελέα-Ντόλιανη, Γιτάνη, Δυμόκαστρο) και του αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, πράξεις που είναι ενταγμένες και υλοποιούνται στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου του Γ΄ ΚΠΣ.

Ημερομηνία:

07/08/2006 - 31/08/2008

Τόπος:

  • Ελλάδα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Λάζου Θεοδώρα
Ιστορικός-Αρχαιολόγος ΛΒ΄ ΕΠΚΑ
τηλ. 2665029177
fax 2665025133

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις