Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση ελληνιστικού πύργου Ρώ Καστελλορίζου

Σκοπός και σκεπτικό του προγράμματος είναι η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του πύργου λόγω σημαντικών ζημιών που έχει υποστεί, καθώς και η ανάδειξή του.

Ο ελληνιστικός πύργος στη Ρώ ανήκει στους πύργους-φρυκτωρίες (περιπόλια), που είχαν οικοδομήσει οι Ρόδιοι σε διάφορα σημεία στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο των θαλασσών. Αποτελείται από κεντρικό πύργο-φρυκτώριο και δύο εξωτερικούς περιβόλους. Πρόσφατα κατέρρευσε τμήμα της βορειοανατολικής γωνίας του, προκλήθηκαν ρωγμές στη βορειοδυτική γωνία, ενώ η βόρεια πλευρά παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από την κατακόρυφο με κίνδυνο να καταρρεύσει άμεσα.
Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Αιγαίου η ΚΒ Εφορεία προχώρησε στην τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου και στην εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και στατικής επάρκειας. Επίσης έγιναν μικρές εργασίες αποχωμάτωσης, απομάκρυνσης λιθοσωρών, εξυγίανσης, ψεκασμού και περίφραξης. Στόχος η μελλοντική αποκατάσταση του πύργου και η ανάδειξή του. Το 2002 το έργο επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Χρηματοδότης: Yπουργείο Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισμού

Ημερομηνία:

01/01/2000 -

Τόπος:

  • Καστελόριζο, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Καλλιόπη Μπαϊράμη
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 2410 75674
Fax: +30 2410 30688
e-mail: kbepka@culture.gr

Ετικέτες:

Είδος Προγράμματος:

Ελληνικό/συνεργασία
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις