Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Raphael - "Νεολιθικός Πολιτισμός"
Το πρόγραμμα Rapha?l ξεκίνησε το 1997 με τη συνεργασία του Αρχαιολογικού Μουσείου του Βόλου, του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βάρνας (Βουλγαρία) και του Μουσείου Εθνικών Αρχαιοτήτων στο Saint-Germain-en-Laye (Γαλλία).
Ο στόχος του προγράμματος ήταν ανάδειξη και προβολή του Νεολιθικού Πολιτισμού μέσα από την ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των περιοχών των τριών ευρωπαϊκών Μουσείων.

Το πρόγραμμα Rapha?l αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Αρχαιολογικού Μουσείου του Βόλου, του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βάρνας (Βουλγαρία) και του Μουσείου Εθνικών Αρχαιοτήτων στο Saint-Germain-en-Laye (Γαλλία).
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τρεις δραστηριότητες:

1) Ενημερωτικό έντυπο, στο οποίο παρουσιάζονται οι Νεολιθικές συλλογές των Μουσείων. Βασίστηκε σε κοινό σχέδιο και εκδόθηκε ξεχωριστά από κάθε εταίρο του προγράμματος.
2) Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για το Νεολιθικό πολιτισμό και εργαστηρίων πειραματικής αρχαιολογίας με τη μορφή οικίσκων της νεολιθικής εποχής.
3) Δημιουργία ενός CD-Rom που παρουσιάζει το Νεολιθικό πολιτισμό όπως αναπτύχθηκε σε κάθε μία από τις τρεις χώρες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ:
1. Ευρωπαϊκή Ένωση
2. Υπουργείο Πολιτισμού (Ελλάδα)
3. Υπουργείο Πολιτισμού (Γαλλία)
4. Υπουργείο Πολιτισμού (Βουλγαρία)

Ημερομηνία:

01/01/1997 - 01/01/1998

Τόπος:

  • Βόλος, Μαγνησίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Υπεύθυνος: Βασιλική Αδρύμη Σισμάνη
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 421076455
Fax: +30 421076496
e-mail: igepka@culture.gr

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις