Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση και διαμόρφωση Πύργου Ραγίου Θεσπρωτίας
Σκοπός του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Η΄ Ε.Π.Κ.Α. ήταν η κατά το δυνατόν πιστότερη αποκατάσταση του μεταβυζαντινού πύργου, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα πάνω στην αρχαία οχύρωση του λόφου του Ραγίου, στην αρχική του μορφή, με επεμβάσεις σαφώς ήπιας μορφής, έτσι ώστε αφενός μεν να παραμείνει αναλλοίωτος ο αρχικός χαρακτήρας του κτηρίου, αφετέρου δε να καταστεί επισκέψιμο και να αποδοθεί στο ευρύ κοινό, στεγάζοντας μία μόνιμη έκθεση φωτογραφικού και λοιπού πληροφοριακού υλικού για την ιστορία της περιοχής.

Ακολούθησαν εργασίες ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου με στόχο τόσο τη διατήρηση ως ένα βαθμότου δυσπρόσιτου χαρακτήρα του μνημείου, όσο και την έμφαση στο διδακτικό χαρακτήρα του μνημείου στα πλαίσια ανάπτυξης μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού.

Η ολοκλήρωση αυτού του έργου - σε συνδυασμό με τις εργασίες ανάδειξης-ανάπλασης στους αρχαιολογικούς χώρους της Γιτάνης, του Δυμοκάστρου, της Ελέας και της Ντόλιανης, καθώς και με τη λειτουργία του υπό κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, που έχουν προταθεί να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. - θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δικτύου επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων διάσπαρτων σε όλη την έκταση του Νομού, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι εργασίες στο χώρο ξεκίνησαν με την αρχιτεκτονική αποκατάσταση του μεταβυζαντινού πύργου, συνεχίστηκαν με τη διαμόρφωση του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου και ολοκληρώθηκαν με τη λειτουργία έκθεσης με παλιές φωτογραφίες, γκραβούρες και πόστερ, στα οποία παρουσιάζονται αρχαιότητες της Θεσπρωτίας, στο εσωτερικό του πύργου.

Κατ΄αυτή τη λογική, οι όποιες αλλαγές ή προσθήκες έγιναν στο κτήριο είχαν σκοπό να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο λειτουργικότητας, προσβλέποντας στην επαναδραστηριοποίησή του, η οποία ήταν και ο κύριος σκοπός του έργου.

Ουδεμία επέμβαση έγινε επί του κλασικού τμήματος του τείχους, πάνω στο οποίο έχει κατασκευαστεί ο μεταβυζαντινός πύργος, παρά μόνο ήπιες επεμβάσεις (βελτίωση δρόμου πρόσβασης, εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και πυρασφάλειας, καθαρισμοί, αποψιλώσεις και τακτοποίηση καταπεσμένου οικοδομικού υλικού, διαμόρφωση περιπατητικών διαδρομών και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων), ώστε ο χώρος να καταστεί επισκέψιμος.

Στην έκθεση που διαμορφώθηκε στο εσωτερικό του αναστηλωμένου πύργου παρουσιάζονται αφενός μεν οι εργασιές που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο, καθώς και η κατάστασή του πριν και μετά την επέμβαση, αλλά και εν γένει αρχαιότητες της Θεσπρωτίας. Παράλληλα, εκτίθενται γκραβούρες και παλίες φωτογραφίες για την ευρύτερη περιοχή.

Ο αρχαιολογικός χώρος έχει ανοίξει για το κοινό από τον Ιούνιο 2001 και παραμένει ο μοναδικός χώρος στο Νομό Θεσπρωτίας που είναι αυτή τη στιγμή οργανωμένα επισκέψιμος.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/1999 - 31/05/2001

Τόπος:

  • Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αλεξάνδρα Τσερεμέγκλη
Αρχιτέκτονας
Τηλ: +30 26610 38124
Fax: +30 26610 43492
e-mail: hepka@culture.gr

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις