Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάδειξη - Ανάπλαση Αρχαιολογικών χώρων Ελέας και Ντόλιανης Ν. Θεσπρωτίας
Το έργο, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2002, περιλαμβάνει εργασίες υποδομής και ανάδειξης - ανάπλασης σε δύο ιδιαίτερα σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Θεσπρωτίας, αυτούς της Ελέας και Ντόλιανης. Η Ελέα -σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ανατολικά της Παραμυθιάς- υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσπρωτίας και έδρα του φύλου των Ελεατών θεσπρωτών, με συνεχή κατοίκηση από το 360 π.Χ. έως την ελληνιστική εποχή. Η Φανοτή-Ντόλιανη -οχυρωμένος οικισμός στις όχθες του Καλαμά- κατοικήθηκε κατά διαστήματα από την ύστερη κλασική μέχρι και την οθωμανική περίοδο.
Το συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με τα ανάλογα έργα που θα πραγματοποιηθούν και στους υπόλοιπους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσπρωτίας, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δικτύου επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων διάσπαρτων σε όλη την έκταση του Νομού.
Παράλληλα, θα προστατευθεί και θα αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της Θεσπρωτίας, θα συντηρηθούν και αποκατασταθούν δύο μνημεία σημαντικά για την ιστορία και τον πολιτισμό αυτής της περιοχής της Ηπείρου, ενώ με την περαίωση του έργου θα αναβαθμιστούν οι πολιτιστικές υποδομές του νομού Θεσπρωτίας και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και με τη λειτουργία των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων ως επισκέψιμων από το κοινό.
Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:
Α. Περίφραξεις σε όλη την περίμετρο της οχύρωσης των δύο χώρων - διαμόρφωση των εισόδων τους, καθώς και των χώρων στάθμευσης οχημάτων.
Β. Εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, πυρασφάλεια) - Κατασκευή κτηρίων εισόδου (φυλακείων) και χώρων εξυπηρέτησης κοινού - Διαμόρφωση των διαδρομών περιήγησης και δημιουργία χώρων θέασης επισκεπτών - Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης κατά μήκος των διαδρομών περιήγησης.
Γ. Αποψιλώσεις - Καθαρισμοί - Αποχωματώσεις - Απομάκρυνση σύγχρονων επιχώσεων - Τακτοποίηση καταπεσμένου ή συσσωρευμένου αρχαίου και νεότερου οικοδομικού υλικού - Στερέωση μικρών τμημάτων των οχυρώσεων και των αρχαίων κτηρίων και στέγαση των ευπαθών τμημάτων τους.
Δ. Έκδοση ενημερωτικού υλικού για τους δύο χώρους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

15/09/2002 - 31/10/2007

Τόπος:

  • Ελέα, Θεσπρωτίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γεώργιος Ρήγινος
Αρχαιολόγος
Τηλ: 2665029177
FAX 2665025133

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις