Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάδειξη - ανάπλαση αρχαιολογικού χώρου Δυμοκάστρου Θεσπρωτίας
Το έργο, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2002 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2007, περιλαμβάνει εργασίες υποδομής, καθώς και εργασίες ανάδειξης - ανάπλασης σε ένα μεγάλο τμήμα ενός ιδιαίτερα σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Θεσπρωτίας, αυτού του Δυμοκάστρου, έναν τειχισμένο παράλιο οικισμό των ύστερων κλασικών ~ ελληνιστικών χρόνων, ο οποίος από τους μελετητές ταυτίζεται με την αρχαία Ελίνα, έδρα του -γνωστού από το Στέφανο Βυζάντιο- φύλου των Ελινών Θεσπρωτών.
Το συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με τα ανάλογα έργα που θα πραγματοποιηθούν και στους υπόλοιπους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσπρωτίας, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δικτύου επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων διάσπαρτων σε όλη την έκταση του Νομού.
Παράλληλα, θα προστατευθεί και θα αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της Θεσπρωτίας, θα συντηρηθεί και αποκατασταθεί ένα μνημείο σημαντικό για την ιστορία και τον πολιτισμό αυτής της περιοχής της Ηπείρου, ενώ με την περαίωση του έργου θα αναβαθμιστούν οι πολιτιστικές υποδομές του νομού Θεσπρωτίας και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και με τη λειτουργία του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου ως επισκέψιμου από το κοινό.
Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:
Α. Περίφραξη σε όλη την περίμετρο της οχύρωσης των κλασικών χρόνων (ανώτερο τμήμα ακρόπολης) και διαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου - Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων
Β. Εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, πυρασφάλεια) - Κατασκευή κτηρίου εισόδου (φυλακείου) και χώρων εξυπηρέτησης κοινού - Διαμόρφωση μονοπατιού πρόσβασης, διαδρομής περιήγησης και δημιουργία χώρων θέασης επισκεπτών - Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης κατά μήκος των διαδρομών περιήγησης.
Γ. Αποψιλώσεις - Καθαρισμοί - Αποχωματώσεις - Απομάκρυνση σύγχρονων επιχώσεων - Τακτοποίηση καταπεσμένου ή συσσωρευμένου, λόγω άροσης, αρχαίου οικοδομικού υλικού - Στερέωση μικρών τμημάτων της οχύρωσης και των αρχαίων κτηρίων.
Δ. Έκδοση ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ημερομηνία:

25/11/2001 - 31/10/2007

Τόπος:

  • Δυμόκαστρο, Θεσπρωτίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γεώργιος Ρήγινος
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 26610 38124
Fax: +30 26610 43492
e-mail: hepka@culture.gr

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις