Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προγραμματική σύμβαση παλιάς πόλης Χανίων
Η Προγραμματική Σύμβαση για την παλιά πόλη των Χανίων έχει ως στόχο την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την παλιά πόλη, ενός χώρου που διασώζει μνήμες από ολόκληρη την ιστορία της πόλης. Βασικός σκπός του προγράμματος είναι η διάσωση όλων των ιστορικών περιόδων της παλιάς πόλης, η ανάδειξη και η προβολή του πολιτιστικού της χαρακτήρα, με την παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και την ορθή ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων της.

Η Προγραμματική Σύμβαση για την παλιά πόλη των Χανίων υπογράφηκε το 1995 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων, της Νομαρχίας Χανίων και του ΤΑΠΑ και θα έχει 20ετή διάρκεια. Στεγάζεται σετην οδό Κόρακα 2, στο κέντρο της πόλης και απασχολεί αρχαιολόγο, αρχιτέκτονες μηχανικούς, τοπογράφο, σχεδιαστή και έχει γραμματειακή υποστήριξη.
Μέσα στις αρμοδιότητες του γραφείου είναι η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την παλιά πόλη και την ιστορική κληρονομιά της, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ιστορική πορεία της και την ορθή εξέλιξή της. Παράλληλα τεκμηριώνεται η υπάρχουσα κατάσταση της παλιάς πόλης με τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές και φωτογραφικές αποτυπώσεις. Στο γραφείο συντάσσονται μελέτες για την αποκατάσταση και ανάπλαση κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων της πόλης, ενώ παράλληλα λαμβάνονται και εφαρμόζονται μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τη διάσωση της παλιάς πόλης. Η Προγραμματική Σύμβαση συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια τοπικού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου με ανάλογες επιτροπές από όλη την Ευρώπη.

Χρηματοδότης: ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΑΠΑ, ΠΕΠ Κρήτης, Δήμος Χανίων, Κοινοτικά Ταμεία, Διεθνείς Οργανισμοί

Ημερομηνία:

01/01/1995 -

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Έτος:

1995

Είδος Προγράμματος:

Ελληνικό/συνεργασία
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις