Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Το πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού και την ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Σ΄αυτά τα πλαίσια παρέχει και την ανάλογη τεχνική βοήθεια.
Επιχειρείται να συνδεθεί ο τομέας του πολιτισμού με άλλους τομείς καθώς και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη τόσο στους όρους προσφοράς, όσο και στη ζήτηση πολιστιστικών αγαθών και υπηρεσιών, λαμβανομένων υπ' όψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πολιτισμός" είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και στοχεύει μέσα από μια σειρά μέτρων και ενεργειών στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη του σύγχρονου πολιτισμού.
Οι σχετικές δραστηριότητες εκτείνονται στην αναβάθμιση της υφιστάμενης και τη δημιουργία νέας υποδομής μουσείων, τη βελτίωση των προσφερόμενων σ' αυτά υπηρεσιών, την προστασία και την ανάδειξη μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, την ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισμού, την ολοκλήρωση μητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων.
Υποστήριξη παρέχεται στη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο του προγράμματος, όσο και την υποστήριξη της εφαρμογής και υλοποίησής του.

Ημερομηνία:

01/09/2003 - 01/09/2006

Τόπος:

  • Ελλάδα

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις