Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προσφυγική μνήμη και ενσωμάτωση στα βαλκανικά κράτη
Η διερεύνηση του συνόλου των προσφυγικών ομάδων στα Βαλκάνια κατά τον 20ό αιώνα είναι ανέφικτη. Γι' αυτό έγινε η μελέτη πέντε συγκεκριμένων κατηγοριών προσφύγων:
(α) των Βουλγάρων από την Ελλάδα (αλλά και τη Σερβία και την τουρκική Θράκη) που εγκαταστάθηκαν στη Βουλγαρία στο μεσοπόλεμο και πλαισίωσαν τους ήδη υπάρχοντες από τις αρχές του αιώνα πολυάριθμους κύκλους των οικονομικών μεταναστών
(β) των εν τέλει Σλαβομακεδόνων στο γένος πολιτικών προσφύγων του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, των "παιδιών-προσφύγων" συμπεριλαμβανομένων, που εγκαταστάθηκαν στη Γιουγκοσλαβία καθώς και των συναγωνιστών τους που προτίμησαν τη Βουλγαρία
(γ) των Ελλήνων προσφύγων από τη Βουλγαρία και τη Σερβία που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα από την κρίση της Ανατολικής Ρωμυλίας το 1885 έως το Β Παγκόσμιο Πόλεμο.
(δ) των Ελλήνων από την Τουρκία που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, στο πλαίσιο της αμοιβαίας ανταλλαγής πληθυσμών.
(ε) των Κυπρίων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την τραγωδία του 1974 αλλά και των προγενεστέρων κύκλων Κυπρίων μεταναστών που είχαν καταλήξει στην ίδια χώρα.
Εκτεταμένη πρωτογενής έρευνα έγινε κυρίως για τη μεταπολεμική περίοδο, ενώ οι συνεργασίες για την "προϊστορία" των φαινομένων και το διπλωματικό πλαίσιο βασίστηκαν κυρίως σε δευτερογενείς πηγές και κατά δεύτερο μόνον λόγο σε αρχειακό υλικό.Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε διεθνές συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2001. Τα πρακτικά αναμένεται να εκδοθούν.

Ημερομηνία:

01/01/1998 - 31/12/2001

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ι.Κολιόπουλος, Ι.Χασιώτης, Ε.Κωφός
Καθηγητής ΑΠΘ, Καθηγητής ΑΠΘ, Ιστορικός τ. πρέσβης

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις