Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πολέμων: Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Μνημείων
Το πρόγραμμα Εθνικού Αρχείου Μνημείων "Πολέμων" εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στα πλαίσια του INTERREG II, έργο "Πληροφοριακή λεωφόρος διασύνδεσης οργανισμών Κρήτης, Κύπρου και χωρών νοτιοανατολικής Μεσογείου", υποέργο "Πολιτισμικές Εφαρμογές Τηλεματικής".
Η καταγραφή πληροφοριών θα δώσει τη δυνατότητα α) για μία ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρηση των μνημείων, η οποία θα διευκολύνει το έργο όλων των Υπηρεσιών κεντρικά και περιφερειακά και θα ενισχύσει τη σχέση με τους πολίτες και β) για την ιστορική καταγραφή και εύκολη ανάκληση όλων των διαδικασιών προστασίας κάθε μνημείου. Κάθε Εφορεία επομένως, κατά την πλήρη λειτουργία του προγράμματος "Πολέμων", θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται για κάθε μνημείο χωριστά ένα πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται με αυτό, δηλαδή χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, ημερολόγια, έγγραφα, αλληλογραφία με ιδιώτες κ.ο.κ.
Η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων προκειμένου να εξοικειώσει τις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθώς και τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος καταγραφής - διαχείρισης μνημείων "Πολέμων", κατάρτισε σε πρώτη φάση το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Αποδελτίωσης Μνημείων. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από ένα πρότυπο Πίνακα Ηλεκτρονικής Αποδελτιώσεως Μνημείων, όπου δίνονται κύριες και μοναδικές πληροφορίες για κάθε μνημείο σε τρόπο ώστε, κατά την πρώτη φάση υλοποιήσεως του προγράμματος "Πολέμων", να διαμορφώνεται αυτόματα ο αριθμός της ταυτότητας του κάθε μνημείου. Από τον Οκτώβριο του 1999, οπότε άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα στη ΚΕ΄ ΕΠΚΑ, έως τον Ιούνιο του 2000, συμπληρώθηκε ικανοποιητικός αριθμός δελτίων καταγραφής μνημείων και χώρων που προστατεύονται από την Εφορεία μας. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους εγκαταστάθηκε πλήρως το πρόγραμμα στην Υπηρεσία μας και εξοπλίστηκε με μηχανήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.
Το πρόγραμμα του Πολέμωνος έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ένα εξαιρετικά ευρύ αριθμό πληροφοριών για κάθε μνημείο. Διαχειρίζεται μάλιστα πληροφορίες, οι οποίες διασταυρώνουν στοιχεία κινητών και ακίνητων μνημείων όχι μόνο αρχειακά αλλά και επί χάρτου. Έχει μάλιστα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι πληροφορίες που καταχωρούνται να είναι επώνυμες και να υπάρχει εγκυρότητα όσον αφορά στη συμπλήρωσή τους.
Παράλληλα προς τον Πολέμωνα, η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων επεξεργάζεται και ανεξάρτητο πρόγραμμα θησαυρού Όρων των μνημείων με την επωνυμία "Πολυδεύκης", προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο χωρίς αντιφάσεις ή παρερμηνείες ως προς την χρησιμοποιούμενη ορολογία.
Σε επόμενη φάση του προγράμματος, Κοινή Επιτροπή θα καταγράψει τις ακριβείς αντιστοιχίες με την καθομιλουμένη ορολογία. Στο θησαυρό αυτό - που θα εμπλουτίζεται συν τω χρόνω περιλαμβάνοντας διασταυρωμένες όλες τις υπάρχουσες παραλλαγές στην ορολογία των μνημείων κατά χρονική περίοδο και γεωγραφικά διαμερίσματα - θα περιέχεται αναλυτικά η πλήρης κατηγοριοποίηση των ειδών των μνημείων με λημματικό υπομνηματισμό. Η παρουσία ενός Θησαυρού Όρων είναι απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο για κάθε αναζήτηση είδους μνημείου αλλά και για να εκδοθεί το διαχρονικό corpus των όρων των μνημείων της ελληνικής γλώσσας.

Ημερομηνία:

01/01/1999 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Πάντος Πάντος
Αρχαιολόγος,Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων
Τηλ: +30 210 3225323
Fax: +30 210 3225628Ετικέτες:

Έτος:

1999

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις